Actualitat

Estat de la sequera i propostes d’actuació

2 setembre 2022

Govern Alternatiu de Catalunya

En l’actualitat, un de cada quatre municipis de Catalunya pateix restriccions d’aigua per la sequera. Recentment, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha ampliat fins a 279 els municipis en alerta hidrològica. Els darrers municipis que s’han afegit a la llista de zones amb limitacions d’aigua, sumen un total de 129 pertanyents a les unitats de l’Empordà, Banyoles, la Serralada Transversal i Prades-Llaberia. Globalment, la situació d’alerta afecta una població de 683.000 habitants, el 9% de la població catalana, amb algunes limitacions en l’ús d’aigua, principalment en usos agrícoles, industrials i lúdics.

Per aquests motius el Govern Alternatiu de Catalunya presenta aquesta actualització de l’estat de la sequera a Catalunya i propostes d’actuació.