Història

Historia PSC

La història del socialisme català
Des de la seva fundació l’any 1978, el Partit dels Socialistes de Catalunya és un Partit amb vocació de governar Catalunya i convertir-se en el marc central de referència del catalanisme. Un Partit, amb personalitat jurídica pròpia i autonomia d’acció, que defensa els drets i interessos dels catalans i les catalanes.
Congressos
El Congrés és l’òrgan que ostenta la màxima representació de la voluntat del Partit i està constituït per delegats i delegades elegits democràticament per les agrupacions, el Consell de la Igualtat i les comissions sectorials. Té totes les atribucions per decidir en tots els aspectes de la política del Partit i es reuneix amb caràcter ordinari cada dos o tres anys.
Eleccions
Unitat Socialista. El futur de Catalunya. Canviar és guanyar. Cartelleria, manifestos i programes electorals presentats pel Partit dels Socialistes de Catalunya en les diferents cites electorals des del restabliment de la democràcia.
Obra de Govern
Consulta l'obra dels governs socialistes a la Generalitat de Catalunya