El Congrés és l’òrgan que ostenta la màxima representació de la voluntat del Partit i, per tant, és el seu màxim òrgan de deceisió, debat i participació. Està constituït pels delegats i les delegades elegits democràticament per les agrupacions, el Consell de la Igualtat i les comissions sectorials, en funció del seu cens.

Al Congrés del Partit li corresponen les següents funcions:

  • Reformar els Estatuts.
  • Elaborar l’estratègia i la línia política.
  • Aprovar o reprovar la gestió dels òrgans de direcció, control i execució.
  • Ratificar el primer secretari o la primera secretària del Partit, elegit mitjançant sufragi directe i secret de tots els i les militants del Partit.
  • Elegir la Comissió Executiva del Partit.
  • Elegir els i les membres de la Comissió de Garanties, de la Comissió de Control Financer i de la Comissió Ètica i Registre.
  • Elegir el president o la presidenta del Consell Nacional.
  • Valorar i actualitzar el protocol de relacions amb el PSOE sempre figuri a l’Ordre del Dia.

Es reuneix amb caràcter ordinari entre el 2on i el 3er any des de la celebració del Congrés Ordinari anterior, a convocatòria del Consell Nacional.

10è

23-25 · jun · 2004

El Partit de la majoria

El Partit de la majoria

Es va celebrar a Barcelona, els dies 23, 24 i 25 de juny de 2004, sota el lema “El Partit de la majoria”.

 

Resolucions

16-18 · jun · 2000

Preparats per guanyar el futur

Preparats per guanyar el futur

Es va celebrar a Barcelona, del 16 al 18 de juny de l’any 2000, sota el lema “Preparats per guanyar el futur”.

 

Resolucions

11-13 · oct · 1996

La il·lusió i la força per Catalunya i el Progrés

La il·lusió i la força per Catalunya i el Progrés

Es va celebrar a La Farga de l’Hospitalet, els dies 11, 12 i 13 d’octubre de 1996, sota el lema “La il·lusió i la força per Catalunya i el Progrés”.

 

Resolucions

4-6 · feb · 1994

Noves respostes. Per a una Nova Època

Noves respostes. Per a una Nova Època

Es va celebrar a Sitges, els dies 4, 5 i 6 de febrer de 1994, sota el lema “Noves respostes. Per a una Nova Època”.

 

Resolucions

12-14 · oct · 1990

A punt per als 90

A punt per als 90

Es va celebrar a Girona els dies 12, 13 i 14 d’octubre de 1990, sota el lema “A Punt per als 90”.

 

Resolucions

 

11-13 · des · 1987

L’avanç socialista

L'avanç socialista

Es va celebrar al Pavelló d’Itàlia de Barcelona, els dies 11, 12 i 13 de desembre de 1987, sota el lema “L’avanç socialista”.

 

Resolucions

4t

23-25 · nov · 1984

Catalunya a l’esquerra

Catalunya a l'esquerra

Es va celebrar al Centre Cívic de les cotxeres de Sants de Barcelona, els dies 23, 24 i 25 de novembre de 1984, sota el lema “Catalunya a l’esquerra”.

 

Resolucions

3r

29-31 · mai · 1982

Mirant endavant

Mirant endavant

Es va celebrar a Castelldefels els dies 29, 30 i 31 de maig de 1982, sota el lema “Mirant Endavant”.

 

Resolucions

2n

4-6 · jul · 1980

El projecte nacional dels treballadors

El projecte nacional dels treballadors

Es va celebrar al Palau de Congressos de Montjuïc a Barcelona, els dies 4, 5 i 6 de juliol de 1980, sota el lema “El projecte nacional dels treballadors”.

 

Resolucions