En els últims anys, el context social i econòmic, les noves inquietuds socials cap a una major participació ciutadana i per la fiscalització de la gestió, política i econòmica dels partits polítics, han posat de relleu la necessitat d’adaptació política als nous temps i les noves formes.

Tenir ciutadans preocupats i interessats en la política i amb confiança en els seus representants polítics únicament pot ser possible si els dotem de tota la informació necessària per poder dur a terme la seva funció de control. Des del Partit dels Socialistes de Catalunya volem posar a l’abast de tota la ciutadania aquesta informació per al seu coneixement.

Amb un passat reivindicatiu vers la transparència a les institucions, el PSC pretén continuar impulsant mecanismes de transparència en la seva gestió interna com a partit polític des del convenciment que no podem parlar de transparència sense començar per nosaltres mateixos. Per això constitueix un pas determinant crear un PORTAL DE TRANSPARÈNCIA. Un espai web a disposició de ciutadans i militants on puguin trobar tota la informació necessària per donar respostes a les actuals reclamacions.

Avaluacions externes

Open Data PSC

Posem a la teva disposició les dades més rellevants de la nostra militància.