Francesc Josep Belver i Vallès

Contacta amb Francesc Josep Belver i Vallès

1r Tinent d’alcalde Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació Ajuntament de L'Hospitalet de Llob

Viceprimer secretari Comissió Executiva Federació L'Hospitalet de Llob.

Edat: 48 (22/01/1963)
Barri de residencia: Sant Josep.
Formació: Administració pública.
Professió: Informàtic.
Càrrecs institucionals: 1r Tinent d’alcalde Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
 

Breu relat de la vida laboral i procedència professional Treballador d’Aigües de Barcelona (Grup Agbar) des de 1984. Últim lloc abans d’ocupar el lloc de regidor: Adjunt al Director General de Recursos Humans.

Militància al partit i des de quan: des del 1988

Pertinença a algun col∙lectiu: Fundació Factor Humà, Ex-alumnes ESADE.

Aficions: cuina, lectura, passeig, teatre…