Carmen Andrés Añon

Contacta amb Carmen Andrés Añon

Diputada Congrés dels Diputats

Calanda (Terol), 19 d’octubre 1964

Formació acadèmica

Llicenciada en Dret. Universitat de Barcelona (1989).

Curs d’extensió universitària d’especialització en Dret Administratiu. Universitat de Barcelona, (1993).

Trajectòria professional

Als 25 anys em vaig incorporar a la funció pública, com a funcionària de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, on em vaig especialitzar en l’àmbit de la gestió de personal i de recursos humans.

D’octubre de 1989 a octubre de 2002 vaig treballar al Departament de Justícia com a tècnica a la Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, i com a cap de la Secció Tècnica i d’Inspecció de la Secretaria General.

D’octubre de 2002 a maig de 2007 vaig desenvolupar els llocs de cap de la Secció de Gestió i Administració de Personal i de cap del Servei de Gestió Administrativa de la Direcció de Recursos Humans de l’Institut Català de la Salut.

Activitat política

He estat diputada per Barcelona al Congrés dels Diputats durant la XIV legislatura, en la que he estat portaveu adjunta de Sanitat del Grup Parlamentari Socialista. Actualment sóc diputada per Barcelona al Congrés dels Diputats de la XV legislatura

En les eleccions municipals de 2007 vaig ser escollida regidora de l’Ajuntament de Barcelona.

Vaig ser regidora executiva de Nou Barris en el mandat 2007-2011 i regidora presidenta del Consell del Districte de Nou Barris en el mandat 2011-2015.

En el mandat 2015-2019 vaig ser regidora portaveu del meu Grup Municipal del PSC; regidora executiva del Districte de Sant Andreu i regidora d’Infància, Adolescència, Joventut i Gent Gran durant el període de Govern de coalició.