Antonio Bermudo Ávila

Contacta amb Antonio Bermudo Ávila

Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

President del Consell Federació L'Hospitalet

Edat: 58 (15/09/1952)
Barri: Sant Josep
Formació: Estudis superiors.
Professió: Professor IES de matemàtiques.
Càrrec orgànic: President del Consell de Federació PSC de L’Hospitalet.

Militància al partit i des de quan: PSC 1987

Pertinença a algun col∙lectiu: varies Entitats Esportives i socioculturals.

Aficions: cinema, esports, viatjar, lectura.