Alfredo Vega López

Contacta amb Alfredo Vega López

Acceptació dels termes i condicions(Required)

Secretari Nacional d'Educació Partit dels Socialistes del Catalunya

Primer Secretari PSC Terrassa

Va néixer a Motos (Guadalajara) el 4 de setembre de 1957 i va arribar a Terrassa l’any 1974. Està casat i té dos fills i un nét. Mestre i llicenciat, ha estat sempre vinculat al món de
l’Educació a la ciutat, i també ha estat implicat en
associacions veïnals i en entitats esportives com el
Club Natació Terrassa. Va ser professor i posteriorment va assumir la direcció del CEIP Pere Viver. Ha estat durant més de 5 anys coordinador de la Junta de directors i
directores d’Escoles Públiques de Primària.

L’any 2007, va entrar a l’Ajuntament com a regidor i després va ser Tinent d’alcalde de Serveis a les
Persones. Actualment és Primer Tinent d’ Alcalde.
Àmbit de delegació:
Hisenda, Recursos Humans, Serveis Generals, Sistemes d’Informació, i Esports. President del Districte III. També Cementiri i Serveis Funeraris.