Bateria de preguntes de PSC-Units sobre el retorn a les escoles

  • Actualitzat:
  • Creat:

Marta Moreta també ha preguntat sobre la coordinació que s’ha mantingut amb els municipis del Vallès Oriental relacionat amb els Caps i hospitals

Davant les darreres informacions donades pel Conseller Bargalló la setmana passada, referents al retorn a les escoles, les diputades de Socialistes i Units per Avançar, Marta Moreta i Esther Niubó, han entrat a registre del Parlament avui una bateria de preguntes per tal de conèixer quina ha estat la coordinació que la Generalitat ha mantingut amb els municipis del Vallès oriental per planificar i debatre els temes del retorn a les escoles bressol, escoles i instituts. 


Des del PSC també es vol saber si la Generalitat  té pensat organitzar una taula de concertació amb els municipis del Vallès Oriental per tal de fer la coordinació dels casals d’estiu els diversos ens locals, i quines directrius són les que s’han donat als municipis per a realitzar-los.  Niubó i Moreta volen saber també quins són els materials sanitaris ( Epis) que han enviat els centres d’educació infantil, primari i secundària del Vallès Oriental, per fer front a la preinscripció escolar quan s’hagi de realitzar presencialment, quin és el calendari de reobertura dels centres escolars del Vallès Oriental, i quan té previst el Conseller Bargallò reunir-se amb el consell escolar de Catalunya,

D’altra banda, Moreta també ha preguntat sobre la coordinació que s’ha mantingut amb els municipis del Vallès Oriental relacionat amb els Caps i hospitals i entre la gerència territorial i els municipis, pel que fa a tots els nivells assistencials, així com quin material (Epis) i quan s’ha rebut a l’Hospital de Mollet per lluitar contra la COVID 19, tant pel que fa a Equips de protecció individual, com aparells i necessitats derivades de l’atenció.

*Adjuntem les preguntes

Fitxers adjunts:

Paraules clau: