Actualitat

Unequal Democracies: Who Does (Not) Vote? – Elsässer, L., Schäfer, A. i Wenker, J. (FES, 06-2020)

7 juliol 2022

L’abstenció és un fenomen habitual i en creixement en els països que formen part de l’OSCE. Els autors analitzen aquest fenomen en les eleccions generals d’aquests països des de 1970 fins a l’actualitat.
Font: Friedich Ebert Stiftung

El nom complet d’aquest treball és Unequal Democracies: Who Does (Not) Vote? Voter turnout trends in the OSCE region since 1970, està redactat originàriament en alemany i la traducció anglesa és dels mateixos autors. El comentari es fa a partir de la segona versió que és més accessible pels lectors. El document es pot descarregar gratuïtament a la pàgina web de la Fundació FES (Friedrich Ebert Stiftung).

Els autors donen les xifres estadístiques que certifiquen un fenomen que semblava bastant evident en la majoria dels estats democràtics que és la caiguda continuada de la participació electoral de la ciutadania, en aquest cas concret en les eleccions generals dels països que formen l’OSCE. Aquest caiguda no és igual en tots els països, sinó que n’hi ha diferències molt marcades entre els països escandinaus, on malgrat tot, la participació continua sent alta, i els estats de l’Europa de l’est on l’abstenció ha arribat a nivells que es troben per sota dels estàndard internacional. Malgrat aquestes diferències, hi ha dues característiques que són similars en tots els països: la primera és que l’abstenció és més forta en els grups socials més desfavorits i entre les nivells d’estudis més baixos. A més, aquest fenomen social i educatiu és més pronunciat en els grups d’edat més joves. Això significa que la democràcia, que és el sistema que permet més igualtat política, té un problema cada cop més greu de participació desigual. Al document original es poden trobar les bases teòriques i les dades estadístiques que fonamenten aquestes conclusions.

F.G.L.

Lea Elsässer és investigadora postdoctoral en Ciències Polítiques a la Universitat Johannes-Gutenberg de Magúncia. Els seus estudis se centren en els efectes que la desigualtat social té en la representació política.

Armin Schäfer és professor de Política Comparada a la Universitat Johannes-Gutenberg de Magúncia, especialitzat en les relacions entre la desigualtat social i la desigualtat política.

Jonas Wenker és estudiant de doctorat a la Universitat Johannes-Gutenberg de Magúncia. La seva investigació se centra en el desenvolupament de les actituds democràtiques, en especial entre els seguidors dels partits populistes.

Enllaços

Unequal Democracies: Who Does (Not) Vote? – Elsässer, L., Schäfer, A. i Wenker, J. (FES, 06-2020) – (versió alemanya)

Unequal Democracies: Who Does (Not) Vote? – Elsässer, L., Schäfer, A. i Wenker, J. (FES, 06-2020) (versió anglesa)