Actualitat

Sessió 61.1 del Parlament (4/10/2023)

4 octubre 2023

Salvador Illa al Parlament de Catalunya
Pregunta de Salvador Illa al president de la Generalitat sobre la valoració dels darrers esdeveniments que comporten un alt grau d’inseguretat i les línies d’actuació necessàries per a combatre aquest tipus de fets

Salvador Illa

Molt bon dia, senyora presidenta. Senyor president, la seguretat és primordial en tota societat. Garantir-la és una de les primeres obligacions de tot govern. A Catalunya, garantir la seguretat és responsabilitat de la Generalitat i del seu Govern, i vostè n’és el màxim responsable.

Aquests darrers dies, un atac vandàlic a Molins de Rei, un seguit d’apunyalaments a Vic, una mort per arma de foc al Penedès, fets que se sumen a episodis violents fa uns dies a Manresa i a Barcelona, han generat una sensació d’inseguretat i d’impunitat a la ciutadania. Senyor president, quina valoració fa vostè d’aquests fets i, sobretot, quines línies d’actuació seguirà el seu govern al respecte?

Pere Aragonès

Moltes gràcies, presidenta. Senyor diputat, la valoració dels fets en si, d’aquests fets delictius, d’aquests fets de violència, doncs no és positiva, evidentment. Els condemno rotundament, com ho he fet públic ja aquests darrers dies, i tot el meu suport a les forces de seguretat que han d’actuar per fer-hi front: els Mossos d’Esquadra, i també els altres cossos, com també les guàrdies urbanes i policies locals que han hagut de fer front a situacions de molta dificultat. Estem treballant amb els ajuntaments on s’han produït aquests aquestes actuacions i, a nivell global, creiem que cal actuar en diversos àmbits: en primer lloc, i per als propers dies, especialment, caràcter preventiu. La seguretat no són només dades, sinó també és un sentiment, és una sensació i, per tant, també, caràcter preventiu. Per tant, reforçarem la presència policial a tots els grans esdeveniments i també en les situacions de més concurrència pública on s’han produït esdeveniments com aquest; en segon lloc, actuació contundent per part del Cos de Mossos d’Esquadra en la investigació, en les actuacions que s’estan portant a terme. Hi han hagut diversos detinguts, i que sàpiguen els responsables d’aquestes actuacions que no quedaran impunes. La policia farà la seva feina amb tot el suport i impuls del Govern, i, en tercer lloc, hi ha qüestions de violència que no són només úniques de Catalunya, però que, nosaltres, això no vol dir que no ho afrontem. També hi ha situacions de dificultats socials, de desintegració, de desarrelament en què hem d’actuar amb una política molt més global i preventiva.

Salvador Illa

Jo em prenc…, intento prendre’m molt seriosament tots els assumptes, però molt especialment els que fan referència a la seguretat. Per això vull mesurar molt bé les meves paraules, no? Crec que ens equivoquem si minimitzem aquests fets, si no diem les coses pel seu nom, i encara pitjor, si amaguem el cap sota l’ala i ens posem darrere dels alcaldes i les alcaldesses. Tant demanar, demanar i demanar competències, aquí en té una de ben rellevant, la seguretat, que depèn de vostè. I permeti’m dir-li: anem de mal en pitjor.

No hi ha un diagnòstic clar de les causes. Al Parlament s’ha parlat més de com controlar i fiscalitzar la policia que no pas dels problemes reals als que aquesta ha de fer front i de com els emparem políticament. Fa temps que per un bonisme imperant, hem estat massa condescendents i permissius davant de determinades actituds, fins al punt que avui alguns els fan por expressions com «resposta contundent davant la violència». Celebro el seu to d’avui en aquest sentit.

Fa un any, els Mossos d’Esquadra alertaven, en un elaborat informe, que Catalunya s’havia convertit en el centre neuràlgic d’elaboració i distribució de marihuana, però no en volem parlar ni actuar. I, per cert, anuncio que demanarem un ple extraordinari d’aquest Parlament monogràfic sobre seguretat. Aquest Parlament ja es va pronunciar sobre l’actuació del conseller. Em sembla que tots ho recordem i ho tenim clar. Jo ara m’adreço a vostè, que n’és el màxim responsable, per demanar-li un canvi de rumb en aquesta situació, en aquesta conducta.

 Gràcies.

Pere Aragonès

Moltes gràcies. Senyor diputat, crec que hem de ser extremadament responsables davant d’aquesta situació. Ha escoltat les meves paraules i crec que he estat molt clar. Molt clar de que no hi haurà impunitat. I, evidentment, sí, he parlat de les alcaldies, clar, perquè treballem conjuntament, no per descarregar la responsabilitat, sinó per compartir el diagnòstic i acordar conjuntament les actuacions que hem de fer. No anirem sols, ho farem conjuntament amb les alcaldies, com és la nostra obligació. I per cert, algun d’aquests alcaldes l’endemà dels incidents, m’agraïa la tasca del Cos de Mossos d’Esquadra, que no és del president, és del Departament d’Interior i del propi cos. Per tant, actuarem.

L’anàlisi d’algunes de les causes és molt més ampli, molt més ampli, i coincideixo que el narcotràfic de la marihuana és un dels principals problemes de seguretat en aquest país. Caldrà canviar discursos. Caldrà ser contundent i, si cal, canviar la legislació perquè s’està aprofitant una determinada cultura permissiva…