Actualitat

Sessió 48.2 al Parlament (09/03/2023)

9 març 2023

Sessió 48.2 al Parlament (09/03/2023)

Pregunta al president de la Generalitat sobre les mesures previstes davant l’episodi de sequera

Salvador Illa

Senyora Vergés, senyor Aragonès… També les meves primeres paraules en nom del meu grup, per expressar la nostra preocupació i el nostre suport per l’accident de la mina de Súria.

I jo, de fet, volia també començar aquesta intervenció en aquesta sessió de control expressant un desig, una esperança, que crec que seran compartits per tota la cambra i que em diuen que s’està parcialment complint, que és que plogui, que hi hagi força pluja, força i durant força temps, per posar fi a aquest episodi de sequera que estem vivint. Però això, senyor Aragonès, que plogui i quant de temps plourà, no depèn ni de vostè ni de mi ni de ningú dels que estem aquí. El que sí que depèn de vostè –de fet, és la seva obligació– és preveure i preparar el país per al pitjor escenari: el d’una sequera prolongada. N’han parlat altres diputats en aquesta sessió de control. Jo també volia interessar-me, senyor Aragonès, pel que té previst vostè fer davant d’aquest episodi de sequera.

Gràcies.


Pere Aragonès

Moltes gràcies, vicepresidenta. Com he explicat a altres grups parlamentaris, la situació de sequera ens preocupa. Fa vint-i-nou mesos que no plou de forma suficient a Catalunya. De fet, aquests més de dos anys consecutius de manca d’un règim normal de pluges és el que explica avui la situació de sequera en la que ens trobem.

Però aquest Govern ha estat treballant, l’any 2022, activant tots els recursos d’aportació d’aigües fora d’origen pluvial, a través del que és aigua regenerada, recuperada i aigua dessalinitzada. Cent seixanta metres cúbics…, milions de metres cúbics… –perdó–, uns cent seixanta hectòmetres cúbics en el sistema, l’equivalent a dues vegades el pantà de Sau ple. Malgrat això, aquestes reserves es troben al vint-i-set per cent. Estaríem en una situació molt pitjor si no haguéssim fet també el canvi en el consum.

Per tant, hem de seguir avançant. Avançant com? Doncs amb mesures que tindrem l’oportunitat de compartir amb detall amb tots vostès en aquesta cimera que acabo d’anunciar, però que m’agradaria avançar-ne algunes. En primer lloc, tota l’activació dels aqüífers existents. L’aposta per l’aigua regenerada. Això ens obliga a algunes actuacions concretes en l’àmbit, sobretot, de la part baixa del Llobregat, molt arribant al Delta, respecte a les actuacions d’algunes indústries i la necessitat d’activar algunes potabilitzadores, que és el pas previ. I, després, actuacions també per anar reduint el consum per augmentar la resiliència.

En tot cas, tindrem oportunitat de tractar-les amb molt més detall en aquesta cimera i també en la contrarèplica.


Salvador Illa

Soc conscient que forma part de les meves obligacions, com a cap de l’oposició, subratllar la clamorosa inacció del seu Govern també en aquest tema. Una autèntica sequera d’inversions. Però no em vull centrar avui en això, temps hi haurà de fer-ho. I no vull fer-ho, perquè la situació és preocupant i greu. Vull parlar d’actitud i de criteris d’actuació.

Primer: mirin menys el cel i més el nivell dels embassaments. No ho fiïn tot al «ja plourà». Segon: facin cas als tècnics, als experts. Saben què cal fer i com fer-ho, i porten temps avisant. Tercer: assumeixin les seves responsabilitats a les conques interiors –totes. Perquè governar és assumir responsabilitats. I quart: generin una dinàmica de col·laboració amb altres administracions, en particular amb els ajuntaments, amb les empreses subministradores i amb els ciutadans. Vull ser clar aquí, a risc de poder semblar excessivament contundent: no acceptarem cap traspàs de responsabilitat als ajuntaments. Amagar-se darrere dels ajuntaments, això, en cap cas. Que el primer decret que han aprovat sigui un decret de sancions en lloc d’un decret d’inversions és un error greu.

Senyor Aragonès, assistirem a aquesta cimera amb aire constructiu. El primer és el país. Les coses no s’han fet bé i hi ha, a aquestes alçades, molt poc marge. Per aprofitar-lo, si el seu Govern adopta l’actitud correcta, pot comptar amb nosaltres; si no, tampoc dubtarem a posar-lo davant de les seves responsabilitats.


Pere Aragonès

Moltes gràcies. Senyor diputat, crec que seria una profunda irresponsabilitat fer una guerra de l’aigua en aquests moments, sobretot veient l’esforç que hi ha hagut en els darrers anys precisament per millorar les capacitats del sistema. Si no tinguéssim aquestes capacitats millorades, aquesta situació d’excepcionalitat l’haguéssim decretat des de fa molts mesos. I nosaltres tenim responsabilitat sobre les conques internes. Però també necessitem que vagi coordinat amb la conca de l’Ebre. I aquí, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre brilla per la seva absència, malgrat la nostra insistència. I si corregeixen, me n’alegraré.

En tot cas, què farem en els propers…? Evidentment, invertirem 200 milions d’euros a les estacions de tractament d’aigua potable de la conca del Besòs i del Llobregat. A la conca del Besòs, la nova construcció de la depuradora amb 260 milions d’euros. 250 milions d’euros a l’ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera, entre d’altres mesures…