Actualitat

Sessió 45.2 al Parlament (25/01/2023)

25 gener 2023

Sessió 45.2 al Parlament (25/01/2023)

Pregunta al president de la Generalitat sobre les mesures per fer avançar Catalunya

Salvador Illa i Roca

Moltes gràcies, senyora Vergés. Senyor Ernest Maragall, des de la discrepància política, els meus millors desitjos i el meu respecte per la seva trajectòria i per la feina que ha fet.

Senyor Aragonès, governar és difícil, és complex. A vegades, en certes circumstàncies –com les actuals–, encara ho és més. Avui veiem el malestar de metges, mestres i taxistes. Convé tenir, en primer lloc, un rumb, una orientació, un projecte. Cal, en segon lloc, en un context de política parlamentària com el nostre, suport parlamentari suficient, i, si pot ser –a mi em sembla molt recomanable–, estable. I va bé, molt bé, en tercer lloc, tenir el suport d’una formació política, d’un partit polític; un suport sòlid d’un partit conjuntat, ordenat, amb consciència de governar Catalunya.

Jo no sé…, i en la primera sessió de control d’un any què, en l’àmbit de la política catalana, arrenca amb massa incerteses, no voldria ser ni massa punyent ni, per descomptat, irrespectuós. No sé, deia, si vostè compta amb aquestes tres coses. Jo crec que no; per això estic intentant construir una alternativa, però veurem. En qualsevol cas, l’objectiu d’aquest any i d’aquest Govern ha de ser avançar, prosperar, anar endavant, posar Catalunya en marxa.

Jo volia saber, senyor Aragonès, si vostè pensa posar Catalunya en marxa i, sobretot, com pensa fer-ho.

Pere Aragonès

Moltes gràcies, vicepresidenta. Senyor diputat, el país està en marxa. El país i totes les institucions, i també el Govern, estan en marxa, i estan avançant. I volem fer-ho amb totes les eines i també amb tots els recursos.

En la intervenció anterior he explicat algunes de les raons que ens porten a defensar el projecte de pressupost. Jo sé que l’haurem de construir a través de consensos i d’acords, i crec que s’han construït consensos en molts àmbits. Jo no he estat mai partidari del tot o res, de «o ho agafes o no hi ha cap mena d’opció», sinó que sé que la política, la negociació, implica parlar, implica negociar, implica també, evi­dentment, cessions mútues. I crec que hem donat mostres, des del Govern, d’aquesta voluntat.

A partir d’aquí, tenim un projecte de pressupostos que és molt important per al país –molt important. I és molt important també tenir-lo a punt al més aviat possible, perquè incorpora una millora de la inversió pública que necessita temps per ser executada i una millora de la dotació de tots els serveis públics. I avui, precisament, que estan presents al carrer demanant respostes…, una part de les respostes es podran donar millor amb aquest pressupost. Per tant, aquest és el meu objectiu, poder posar tots els recursos al servei de la ciutadania.

I, per tant, el convido a aprofundir en aquestes negociacions i a tancar un acord al més aviat possible.

Salvador Illa i Roca

Jo penso que el país, si no aturat, està al ralentí.

Respecte als pressupostos, vostè ja coneix la posició del grup parlamentari que jo presideixo. El 28 de desembre vam fer un oferiment, una proposta que nosaltres entenem que és de mínims per posar en marxa el país. I, en fi, estem a 25 de gener. Vostè ho deu saber, la responsabilitat és seva. I jo, amb tot el respecte, dic que si vostè no subscriu aquesta proposta, cosa que respecto, doncs…, és responsabilitat de vostè buscar altres suports.

Però deixi’m fer alguna consideració més. El pressupost de la Generalitat de Catalunya es tramita, es discuteix, s’aprova i es decideix al Parlament de Catalunya, tinguem-ho clar. I al Parlament de Catalunya es parla, però a vegades parlar per parlar no és bo. Parlar en nom d’altres és sempre arriscat, i sovint val més parlar de menys que no de més.

Gràcies.

Pere Aragonès

Moltes gràcies. Vostè diu que té un projecte alternatiu de país al que jo defenso. Crec que ha de basar-se…, com a mínim jo intento basar el meu en la confiança en el propi país. Catalunya no va al ralentí, senyor Illa. Catalunya no va al ralentí, quan tenim una taxa de creixement, la darrera coneguda, del 4,3 per cent del PIB, per sobre del 3,8 per cent de la mitjana estatal; quan tenim tres punts d’atur per sota de la mitjana estatal; quan tenim una inflació per sota de la mitjana estatal. Per tant, no va al ralentí. Té moltes dificultats, però no va al ralentí.

I el pressupost es discuteix al Parlament. Si encara no l’hi hem portat és perquè, en ares d’una bona negociació… Vostès també ens van dir que el que volien era que arribés aquí, doncs, amb un acord previ, i en això és en el que estem treballant. Però el tenim a punt, tenim a punt el projecte de pressupost. Si ens hi posem, si posem per davant els interessos de país, per sobre dels legítims interessos de partit…, però si posem per davant els interessos de país, podem tenir un acord de pressupostos que serà bo per a la ciutadania, que serà bo per als serveis públics i per donar resposta a les mancances, però també per donar horitzó a les esperances dels ciutadans de Catalunya.