Actualitat

Sessió 42.2 al Parlament (14/12/2022)

14 desembre 2022

Sessió 42.2 al Parlament (14/12/2022)

Pregunta al president de la Generalitat sobre els resultats de l’avaluació de les competències bàsiques dels estudiants de primària i de secundaria

Salvador Illa

Bon dia, senyora Vergés, senyor Aragonès. A poc a poc, a vegades massa lentament, a vegades fins i tot amb una lentitud desesperant, les coses es van posant a lloc, i, com en aquests dies que s’aixequen amb boira baixa, al final la cosa es va aclarint, oi?, i podem veure què hi ha de debò, que hi ha de veritat, no?, quina és la realitat. Això és el que està passant amb la seva acció de govern, senyor Aragonès, el Govern més dèbil de la nostra història recent: a la que s’aixeca la boira baixa d’una certa retòrica grandiloqüent, veiem que darrere no hi ha res, hi ha un conjunt buit, no?

Miri, aquest dilluns passat a la tarda coneixíem els resultats de les proves de competències que el Consell Superior d’Avaluació de la Generalitat elabora anualment al final de l’etapa de primària i secundària: caiguda general en matemàtiques i en català a l’alumnat de primària, i evolució negativa, també, de l’anglès a l’alumnat de secundària. El descens en matemàtiques –en matemàtiques– és el més pronunciat i els alumnes han tingut els pitjors resultats mai registrats.

Senyor Aragonès, com valora vostè aquestes dades i què pensa fer per revertir aquesta situació?

Pere Aragonès

Moltes gràcies. Senyor diputat, sí, hi han coses que avancen molt lentament; digui-m’ho a mi, que hem estat «apretant» des de fa molt de temps per avançar, doncs, en la desjudicialització, i hi han coses que avancen i que ens hagués agradat que haguessin arribat abans.

En tot cas, vostè fa referència a aquests indicadors sobre l’avaluació educativa dels alumnes catalans. Evidentment, és un motiu que al Govern ens preocupa. I precisament per això volem tenir aprovats com abans millor uns pressupostos que milloren també la dotació pressupostària en l’àmbit educatiu de manera molt significativa. Però també en l’àmbit social, perquè és evident que els resultats educatius no són independents del context socioeconòmic ni tampoc del context, per exemple, sanitari. Bona part d’aquests resultats –i així, doncs, des del punt de vista pedagògic, els experts ho han subratllat– estan fortament influenciats per l’impacte que la pandèmia ha tingut especialment en adolescents i joves, estudiants que van estar sis mesos en poder tornar a l’escola de forma presencial i que han vist alterada la seva activitat educativa. Hem de poder-los-ho retornar el més aviat possible, i la millor manera de fer-ho és que es tinguin totes les eines al més aviat possible. I, en aquest sentit, compto amb la seva ajuda.

Salvador Illa

Miri, senyor Aragonès, a la vida en general, i també a l’acció de govern, hi han coses importants; per exemple, aprovar uns pressupostos. No sap vostè la il·lusió i l’alegria amb què rebo aquestes presses que li han entrat sobtadament per aprovar uns pressupostos. A poc a poc i bona lletra: hem de fer un bon acord; això és lo més important.

Deia que hi han coses importants, hi han coses urgents i hi han coses importants i urgents, i les matemàtiques i l’ensenyament i l’educació a Catalunya són importants i urgents. I anem pendent avall sense frens i sense conductor. Porten cinc anys, vostès, governant aquesta conselleria. De fet, ja les proves de l’any passat no eren pas bones, ja indicaven dades preocupants. Massa queixa i massa poca feina; sempre la queixa.

Que té a veure la pandèmia amb que s’aprovessin els currículums educatius un cop iniciat el curs? Què té a veure la pandèmia amb que a l’avançar el calendari escolar deixessin o impedissin fer una correcta planificació als claustres i als equips directius dels centres escolars? Què té a veure amb la pandèmia que aquest gener hi hagi una modificació de plantilla i d’horaris?

Si us plau, mirin de no actuar reactivament, posin-se a la feina, miri de governar, actuï i, si convé, cessi el conseller.

Pere Aragonès

Moltes gràcies. Senyor diputat, no cessaré el conseller. Per tant, ja d’entrada això. En segon lloc, vostè sempre diu que posem excuses. Nosaltres assumim totes les responsabilitats. Ara, ignorar que la pandèmia ha tingut efectes en la qualitat educativa seria viure en un altre món. I jo estic convençut que vostè no ho ignora, perquè precisament de pandèmia en sap una mica. Per tant, crec que n’és bastant conscient, d’això.

A partir d’aquí, què és el que estem fent? Estem impulsant un pla de reforç en anglès, en matemàtiques i en català, per tant, els àmbits on creiem que hi ha més marge de millora, especialment en aquells centres educatius en els que els resultats, doncs, diuen que aquest marge de millora és més significatiu.

Estem reforçant la plantilla. Vostè diu «els nous horaris al gener», però és que aquests horaris responen a un acord sindical, que vostès –amb tota la raó–, com nosaltres, reclamaven també en aquest Parlament, que representa la incorporació de 3.500 docents que milloraran la qualitat educativa. Tenim la ràtio d’alumnes per docent més baixa dels últims anys; és a dir, tenim més docents que mai al servei dels alumnes.

Per tant, sent conscients de tot això, evidentment que hi ha marge per millorar, però estem actuant i ho estem fent decididament.