Actualitat

Propostes per millorar la situació de les dones al món del treball

8 març 2024

Govern Alternatiu de Catalunya

Les dones pateixen, en relació als homes, desigualtats, discriminacions i opressions, que tenen
lloc en tots els àmbits, tan privat com públic. No és sorprenent, doncs, que en el treball també
s’hi trobin, que resulten en greuges comparatius respecte dels homes. La intenció
d’aconseguir la igualtat entre Dones i Homes és un dels reptes més importants de les agendes
polítiques, tant internacionals (Objectiu número 5 del Desenvolupament Sostenible de les
Nacions Unides) com europees (un dels drets fonamentals aprovats el 2017).

És per això que aquest document del Govern Alternatiu de Catalunya pretén reflectir la situació de les dones en relació als homes en l’àmbit del treball productiu.