Actualitat

Propostes per millorar l’activitat comercial a Catalunya

8 març 2024

Govern Alternatiu de Catalunya

L’activitat comercial és un sector fonamental a Catalunya. Pel seu pes econòmic però també
per la seva funció vertebradora des d’un punt de vista social i urbanístic per a tots els
municipis. El comerç té un paper fonamental en el dia a dia de treballadors/es, emprenedors
i en qualsevol veí o veïna com a potencial consumidor dels seus serveis.

Aquest informe pretén analitzar la situació del comerç català en l’actualitat tenint en compte
el canvi de tendència evident que s’ha produït en la darrera dècada pel que fa al
comportament dels consumidors/es, avaluant els sectors comercials més afectats i presentant
una bateria de propostes que, al nostre entendre, poden servir per revertir la situació del
mercat comercial a dia d’avui.

Per aquests motius el Govern Alternatiu de Catalunya presenta aquestes propostes per millorar la situació de les dones al món del treball