Actualitat

Proposta sobre el nou Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC)

22 febrer 2024

Govern Alternatiu de Catalunya

Els governs de la Generalitat, des de 2011, no han desenvolupat una política pròpia pel
desenvolupament del govern local, trencant d’aquesta manera l’impuls municipalista del
governs catalanistes i d’esquerres dels presidents Maragall i Montilla.

El Govern Alternatiu de Catalunya presenta aquest document: una reformulació radical del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) tant en termes econòmics com en actualització de flexibilitat i transparència pels ajuntaments, EMD i Consells Comarcals.