Actualitat

Proposta d’implantació d’energies renovables per a les comunitats de regants i incentius per a la millora de l’eficiència i estalvi d’aigua en els regadius

11 novembre 2022

Govern Alternatiu de Catalunya

L’actual situació de sequera, de crisi energètica i alimentària fa necessari analitzar la situació actual, elaborar i proposar solucions que a mitjà i llarg termini donin resposta a aquests problemes que són i han de ser, cada cop més, un repte per al conjunt de la humanitat i, en conseqüència, també per a Catalunya.

L’aigua esdevé un element essencial de vida i de futur i, en conseqüència, és l’aigua i la seva gestió eix fonamental per donar resposta i solucions a aquestes crisis de present que s’endevina com a reptes pel futur, també econòmic i social de Catalunya.

Per aquests motius, el Govern Alternatiu de Catalunya presenta aquesta Proposta d’implantació d’energies renovables per a les comunitats de regants i incentius per a la millora de l’eficiència i estalvi d’aigua en els regadius.