Actualitat

Proposta de Llei de la Gent Gran de Catalunya

25 novembre 2022

Govern Alternatiu de Catalunya

La proposta de Llei de la Gent Gran de Catalunya que es presenta persegueix la finalitat de promocionar el benestar personal i social de la gent gran a Catalunya, la garantia dels seus drets i l’assumpció de les seves responsabilitats, així com la igualtat efectiva, que requereix les garanties i la protecció necessàries per esdevenir real.

Per aquests motius, el Govern Alternatiu de Catalunya presenta aquesta Proposta de Llei de la Gent Gran de Catalunya.