Actualitat

Proposta de Llei de la Gent Gran de Catalunya: participa i dona-li suport!

28 novembre 2022

Proposta de Llei de la Gent Gran de Catalunya

Catalunya té 1.492.335 persones majors de 65 anys (19,23% de la seva població total). Un 43% són homes i un 57% dones. Catalunya, per tant, necessita una llei que reculli i que blindi els drets de la cinquena part de la seva població i que sigui capdavantera en la protecció i la promoció d’aquest sector de la població a nivell autonòmic.

Si volem un país millor, cal pensar en la diversitat dels catalans i catalanes, perquè en els pròxims anys un 25% de la població seran persones grans. I és evident que haurem de facilitar l’accés als béns i serveis, sobretot des de la xarxa d’utilització pública, a tota aquesta ciutadania.

En la societat catalana la longevitat és una realitat que cal posar en valor, un enriquiment per al conjunt del país que requereix atenció específica.

La millora del benestar físic, psíquic i social, així com la garantia de la participació i integració de la gent gran en tots els àmbits de la vida social, comunitària i política han d’exhortar qualsevol societat que es vulgui justa i cohesionada.

Són factors cabdals la garantia de la igualtat efectiva entre homes i dones, així com disposar d’un habitatge digne, adaptat i accessible que afavoreixi l’autonomia de la gent gran. També l’atenció a les situacions de risc social, entre d’altres.

Per tot això, des del PSC presentem aquesta proposta de llei de la Gent Gran per ser debatuda i aprovada al Parlament de Catalunya. Perquè hem de promocionar el benestar personal i social de la gent gran a Catalunya, garantir els seus drets i l’assumpció de les seves responsabilitats, així com la igualtat efectiva, que requereix les garanties i la protecció necessàries per esdevenir real en les persones grans.

Podeu veure i descarregar la proposta de llei i donar-hi suport o fins i tot enviar-nos les vostres propostes i idees en el formulari de la part inferior d’aquesta mateixa pàgina.

Díptic sobre la llei

Formulari de suport a la proposta de llei de la Gent Gran de Catalunya