Actualitat

Proposta de bases d’estructuració del sistema cultural de Catalunya

15 desembre 2023

Govern Alternatiu de Catalunya

La pandèmia de la Covid-19 va suposar un punt d’inflexió per a molts sectors econòmics, com ja és sabut, però van ser el cultural, les indústries creatives i el món artístic els que segurament més van patir les conseqüències dels confinaments i de les successives limitacions d’aforaments. Tot i que alguns àmbits ja es trobaven articulats sota paraigües associatius i/o federatius, les més afectades pels confinaments i per tant sense possibilitat d’actuar davant el públic van ser les persones treballadores i creadores, majoritàriament assalariades i autònomes, sovint en solitari, i poc o gens agremiades, que difícilment podien accedir a les ajudes públiques que es van posar en marxa pel Govern d’Espanya durant el confinament.

No existia llavors i tampoc ara, un Sistema de Cultura de Catalunya, ni un cens de creadores i artistes a Catalunya, i encara no s’havia tramitat i ni aprovat l’Estatut de l’Artista, com sí ha fet recentment el Govern d’Espanya, gràcies a la comissió interministerial, liderada pel Ministeri de Cultura.

Per aquests motius el Govern Alternatiu de Catalunya presenta aquesta Proposta de bases d’estructuració del sistema cultural de Catalunya.