Actualitat

Pòdcast de presentació de Serve piú Stato? – Gerbaudo, P. (Il Mulino, 15-6-23)

27 juliol 2023

En format de breu entrevista (17 min), el sociòleg Paulo Gerbaudo ens explica en aquest pòdcast perquè l’esquerra no només ha de reivindicar el paper de l’Estat en l’economia sinó un determinat model de política econòmica pública, molt diferent del que també pot arribar a reclamar la dreta.

La revista Il Mulino ha publicat aquest mes de juny el seu núm. 522 en paper, el segon de 2023. El monogràfic central d’aquest número està dedicat al paper de l’Estat, sobretot en l’economia, i sota el títol genèric de Serve piú Stato?, recull nombroses i diverses respostes a la pregunta de per a què ha de servir més Estat en el desenvolupament social i econòmic. Paulo Gerbaudo, sociòleg i politòleg, professor al King’s College de Londres, ha coordinat aquest monogràfic i ha aportat també la seva contribució al debat amb un article titulat Piú stato, ma quale stato? 

Per a la presentació i difusió d’aquest número, Il Mulino ha preparat diferents episodis del seu pòdcast anomenat Farine, d’entre els que destaca el que us recomanem: l’entrevista que la redactora de la revista Margherita de Candia li fa a Paulo Gerbaudo.

En l’episodi, Gerbaudo repassa succintament el conjunt d’articles que aborden la qüestió des de diferents perspectives (història del paper de l’Estat; límits, efectes, formes i models d’aquest paper; anàlisi per sectors, especialment el tecnològic; teoria econòmica keynesiana; etc.) però sobretot se centra a resumir la seva tesi principal al respecte: després de l’ensulsiada de l’antiestatisme neoliberal arran de la crisi 2008-2014 confirmat per la resposta a la pandèmia de la covid el 2020-2022, el consens sobre la necessitat d’un retorn del paper actiu de l’Estat en l’economia és indubtable, però aquest paper actiu té una funció molt diferent segons el defensa la dreta o l’esquerra. La dreta l’orienta cap al proteccionisme i el nacionalisme econòmics, inclòs el control de fronteres antiimmigració, alhora que continua defensant el darwinisme social (és l’Estat controlador) mentre l’esquerra l’ha de pilotar cap a la política industrial, les condicions laborals i les polítiques socials públiques (és l’Estat transformador i protector).

Aquest interessant punt de vista és el que P. Gerbaudo desenvolupa àmpliament en el seu últim llibre Controllare e protegere. Il retorno dello Stato (2023).

C.M.J.

Nascut a Itàlia, Paulo Gerbaudo és actualment director del Centre de Cultura Digital del King’s College de Londres i professor Marie Curie a la Scuola Normale Superiore di Pisa, tot i que recentment acaba d’anunciar que s’incorpora com a professor visitant a la Universidad Complutense de Madrid. Sociòleg i politòleg, especialitzat en societat i política digitals, ha escrit nombrosos llibres entre els quals en destaquen quatre sobre les transformacions dels moviments socials i els partits polítics en la nova era digital com The digital party o Tweets and the streets.

Pòdcast de presentació de Serve piú Stato? – Gerbaudo, P. (Il Mulino, 15-6-23)