Actualitat

“Moments del Socialisme Català”, de Josep Maria Sala

19 setembre 2022

Moments del Socialisme Català

Publicat per la Fundació Rafael Campalans

Aquest llibre no és, com diu el seu autor, ni una autobiografia ni una història detallada del socialisme català. Es tracta més aviat d’una crònica de l’evolució del Partit dels Socialistes de Catalunya des de la seva constitucióen els anys 70 fins l’any 2016, moment en què l’autor deixa de formar part de la seva Comissió Executiva.

És una crònica de quarant anys de molta intensitat en el que fa referència a la vida interna del partit i també en la política catalana i espanyola, que és abordada amb una visió compromesa, i per tant sibjectiva -i l’autor ens n’adverteix a l’inici del llibre-, amb un alt grau d’informació producte de la ubicació de Josep Maria Sala en l’orgranigrama del partit, primer com a secretari d’Organització durant molts anys i al final amb responsabilitats en altres àrees de la Comissió Executiva.

La lectura de l’índex del llibre ja anticipa que no s’ha deixat cap tema, per molt conflictiu o controvertit que sigui, fora del seu abast, i si bé el llibre fa una valoració molt positiva i optimista de l’actuació del partit, no es deixen d’assenyalar el que, en l’opinió de l’autor, han estat errors i mancances. El llibre passa de la visió microscòpica a la macroscòpica: conté detalls molt precisos de determinats moments de la història del PSC, alguns fins ara no coneguts, i al mateix temps aborda determinades qüestions des d’una perspectiva més global, sense entrar en excessives concrecions, però sempre aportant-hi informació i valoració.

El llibre és una seqüència de moments, de fets i esdeveniments, on apareixen molts dels protagonistes que han contribuït a l’èxit indiscutible del projecte del socialisme català, i que en molts casos són poc coneguts, ja que -ho diu l’autor- un dels objectius del llibre és també rescatar-los de l’oblit, de l’oblit present i futur. És un llibre, en definitiva que interessarà als integrans de la família socialista, els d’ara i els de demà, però també als historiadors i a tots aquells que volen conèixer millor la història i la realitat present del socialisme català.