Actualitat

MicroMega (Itàlia)

26 juliol 2023

La revista tracta temes polítics, socials i culturals des d'una perspectiva crítica i intel·lectualment compromesa. Fundada el 1988 per Giovanni Sartori i Paolo Flores d'Arcais, s'ha destacat pel seu enfocament pluralista.

La revista MicroMega és una publicació italiana que aborda una àmplia gamma de temes polítics, socials i culturals des d’una perspectiva crítica i intel·lectualment compromesa. Fundada el 1988 pel politòleg Giovanni Sartori i el filòsof Paolo Flores d’Arcais, la revista s’ha convertit en un referent en el panorama intel·lectual italià i ha tingut un paper important en el debat d’idees i la reflexió crítica al país.

MicroMega es caracteritza pel seu enfocament pluralista i el seu compromís amb l’anàlisi en profunditat dels problemes contemporanis. La revista ha tractat temes com la democràcia, els drets humans, la filosofia, la literatura, la política internacional i molts d’altres.

Les seves contribucions es basen en una rigorosa anàlisi intel·lectual i un compromís amb la qualitat dels arguments presentats. Al llarg dels anys, MicroMega ha presentat una àmplia gamma d’escriptors, intel·lectuals i acadèmics, tant italians com internacionals. La revista s’ha distingit per la seva capacitat d’atraure veus influents i provocadores en l’àmbit intel·lectual, la qual cosa ha contribuït a la seva reputació com una plataforma important per al debat d’idees.

MicroMega ha influït en el discurs públic i acadèmic a Itàlia i més enllà, i ha contribuït al desenvolupament d’idees i enfocaments innovadors en els àmbits polític i cultural. El seu enfocament crític i el seu compromís amb la reflexió profunda han fet de la revista una referència per a aquells interessats en qüestions socials i polítiques a Itàlia.

Presenta diferents seccions i apartats que aborden diversos temes d’interès polític, social i cultural. Tot i que l’estructura i els continguts poden variar en cada edició, a continuació es mencionen algunes seccions comunes que es troben a la revista:

  1. Articles: En aquesta secció es presenten assajos i anàlisis a fons sobre temes rellevants en política, filosofia, societat i cultura.
  2. Entrevistes: MicroMega inclou entrevistes a personalitats destacades en diferents àmbits, com polítics, intel·lectuals i artistes, que ofereixen perspectives i idees rellevants.
  3. Ressenyes: Secció dedicada a ressenyes crítiques d’obres literàries, assajos i produccions audiovisuals destacables.
  4. Assajos i reflexions: Espai per a assajos breus, reflexions i opinions d’experts i col·laboradors sobre temes actuals.
  5. Dossier temàtic: A vegades, MicroMega dedica un número complet a un tema específic, presentant diversos articles, assajos i anàlisis sobre el tema en qüestió.

J.F.F.

Fitxa tècnica

Format: electrònic i en paper

Pàgina web

Llengües: italià

Xarxes socials: instagram, facebook, twitter, youtube

Tipus de continguts: articles, entrevistes, assajos, reportatges, tribunes d’opinió

Cost: disposa de continguts en obert i continguts accessibles mitjançant subscripció