Actualitat

“Més justícia social i més inclusió per fer una societat més igualitària”. Per Mª Pilar Díaz.

3 desembre 2022

"Més justícia social i més inclusió per fer una societat més igualitària"
Mª Pilar Díaz és secretària de Persones amb Discapacitat de la Comissió Executiva del PSC.

Com cada 3 de desembre, avui es commemora el Dia Internacional i el Dia Europeu de les Persones amb Discapacitat, amb l’objectiu de posar en valor i defensar obertament els drets de totes les persones amb discapacitat i/o amb problemes de salut mental a tots els àmbits de la societat, perquè són ciutadans i ciutadanes de ple dret.

Des del PSC reafirmem el nostre compromís amb totes les persones amb discapacitat d’acord amb els nostres principis i valors: la dignitat, entesa com una condició indivisible a la humanitat, la llibertat, entesa com a autonomia, en el sentit de subjecte moral, que la persona sigui el centre de les decisions que l’afecten, la igualtat inherent de qualsevol ésser humà, respectuosa amb la diferència i amb la promoció i defensa de la cultura de les capacitats.

Amb aquest ferm compromís, els i les socialistes hem impulsat els pressupostos generals de l’Estat dels darrers anys, augmentant progressivament la partida econòmica destinada a polítiques socials, mentre que govern de la Generalitat en el mateix període l’ha anat reduint, fins al punt de ser la comunitat autònoma que més ha minvat la despesa social des del 2009.  

Des del PSC exigim:

 • Aplicar la normativa vigent pel que fa a l’educació, des de l’escola bressol a la universitat, així com facilitar els suports necessaris per a la formació al llarg de la vida (reciclatge, etc.).
 • Desenvolupar un model de vida en comunitat, en el seu entorn habitual amb tots els serveis i les prestacions que recull la Llei de Promoció de l’autonomia personal i suport a la dependència amb la figura de l’assistent personal com a eix troncal, dotar-la d’aquells serveis de suport necessaris a l’entorn comunitari, amb especial atenció a la creació de programes de lluita contra la solitud no desitjada.
 • Desenvolupar mesures de compensació econòmica orientades principalment a reducció de taxes, preus públics, de serveis, amb l’objectiu d’eliminar o mitigar el sobreesforç econòmic de les famílies que tenen un membre amb discapacitat i/o amb problemes de salut mental.
 • Crear un canal d’informació i difusió de tots els suports i recursos existents a l’abast de les persones amb discapacitat.
 • Complir la normativa vigent en relació amb l’obligatorietat de contractació d’almenys el 2% de persones amb discapacitat per a les empreses proveïdores de les administracions i empreses públiques amb més de 50 persones contractades. Així com promoure mesures per facilitar la recerca, l’adaptació i el manteniment de l’ocupació per a les persones del col·lectiu.
 • El compliment de la quota legal de reserva del 2 % i del 3% a les administracions públiques per a llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat i pel compliment de la normativa vigent.
 • Promoure, amb polítiques específiques, l’ocupació de les persones amb discapacitat, tant en l’empresa ordinària com en els Centres Especials de Treball (CET).
 • Destinar recursos econòmics provinents del Govern d’Espanya per a assegurar el pagament del 50% i 55% de l’SMI a persones amb discapacitat i amb discapacitat severa respectivament.

 • Promoure l’emprenedoria entre el col·lectiu i la constitució i continuïtat de cooperatives.
 • Desenvolupar la Llei 13/2014 d’accessibilitat, que estableix les condicions mínimes per tal que els espais públics, els serveis, els transports i les comunicacions s’adaptin a les persones amb discapacitat, i vetllar pel compliment de la normativa vigent d’accessibilitat en l’àmbit local, facilitant els recursos necessaris per a la seva implantació.
 • Promoure el dret efectiu a l’habitatge adaptat a les persones amb discapacitat i a les seves famílies.
 • Impulsar un Pla d’accessibilitat en el transport públic, adreçat tant als vehicles com a les instal·lacions.
 • Acompanyar el comerç tradicional amb un programa d’impuls de la innovació en la seva transició cap a un model accessible i de proximitat.
 • Posar al dia el mapa d’instal·lacions esportives, aprovar un Pla d’inversions per a equipaments esportius per tal de millorar l’accessibilitat i l’actual desplegament, crear noves instal·lacions i mantenir o rehabilitar i fer accessibles les ja existents i desplegar una xarxa d’equipaments accessibles i adients per a la pràctica esportiva.
 • Promoure el dret d’accés a la cultura per a tothom, mitjançant l’establiment d’acords amb les administracions públiques, tant en el vessant de l’accessibilitat universal i de la creació de públics com en el foment de les pràctiques no professionals.
 • Promoure el compliment de la Llei 17/2010, de 3 de juny, de la llengua de signes catalana.

Volem construir un país on totes les persones amb discapacitat i/o amb problemes de salut mental puguin participar de la comunitat en igualtat de condicions i per això cal més accessibilitat, més inclusió i més igualtat.

Podeu llegir el manifest del PSC “+ justícia social + inclusió = viles i ciutats més igualitàries” a: 
Manifest Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 2022