Actualitat

Manifest del PSC. Diada del 2022

19 setembre 2022

Manifest del PSC Diada del 2022

Al seu manifest per la Diada del 2022, el PSC considera que “la societat catalana ha obert una nova etapa de la història del país, en la qual, encara que sigui de manera incipient, el retrobament, la col·laboració i el diàleg entre catalans es van obrint pas, encomanant-ho a la seva representació institucional i a les relacions entre institucions i governs”.

Segons el manifest, “cal multiplicar els àmbits en els quals una gran majoria de catalans i de catalanes es poden posar d’acord. La ciutadania exigeix menys crispació i més responsabilitat, una política útil i al servei de l’interès general. Els i les socialistes fem nostres aquestes demandes. Sabem que necessitem mobilitzar totes les energies del país per fer front als reptes que la nostra societat afronta, i sabem que cal buscar el que ens uneix”.

“La societat catalana ha obert una nova etapa. És hora d’entomar els reptes que el país té per davant. Els i les socialistes de Catalunya, afermats en les idees del socialisme democràtic i el catalanisme, ens oferim a aquesta tasca”, diuen les i els socialistes catalans.