Actualitat

El PSC proposa equiparar les indemnitzacions a víctimes de violència masclista a les de les víctimes de terrorisme

24 novembre 2021

La diputada Beatriz Silva

El Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar registrarà aquest dijous una proposició de llei per modificar la Llei 5/2008 sobre el dret de les dones a eradicar la violència masclista i, entre d’altres, equiparar les indemnitzacions previstes per a víctimes de violència masclista a les de les víctimes de terrorisme, seguint el model de la Comunitat Valenciana.

La Llei 5/2008 sobre el dret de les dones a eradicar la violència masclista, preveu indemnitzar les víctimes en funció del dany i les seqüeles, la creació d’un fons per cobrir impagaments de pensions i la garantia de rebre un tractament adequat i efectiu. La creació d’aquesta llei va suposar grans avenços: “Una de les qüestions més valuoses i innovadores va ser el reconeixement del dret a la recuperació dels danys per facilitar un nou projecte vital a les dones i els seus fills i filles. Però han passat dotze anys i molt poques víctimes han vist reconegut aquest dret”, ha lamentat la diputada Beatriz Silva.

Entre el 2015 i el 2019, Catalunya va registrar més de 7.000 sentències condemnatòries per violència masclista, però només 91 dones van poder accedir als ajuts. “Dels nou feminicidis registrats durant el 2019, només dos orfes de dones assassinades per violència masclista van poder accedir al benefici al qual tenen dret per llei”, ha explicat la diputada.

Per tot això, ha detallat que és urgent ampliar el nombre de dones que tinguin accés efectiu a les indemnitzacions i a la necessària reparació per tal de apropar-se a l’esperit original de la llei.

“De la mateixa manera que la violència terrorista, la violència masclista ha deixat de ser un fet privat i domèstic per ser socialitzat i convertit en un conflicte polític, social, cultural i simbòlic” i, per això, en el cas de les indemnitzacions als orfes d’una dona víctima mortal per violència masclista és necessari que els imports s’assimilin a les de les víctimes del terrorisme, ha afegit Beatriz Silva.

Això permetria que les filles i fills de dones assassinades per violència masclista rebessin 73.500 euros en comptes de la indemnització de 5.691,20 euros actual.
La proposició de llei presentada proposa també nous mecanismes que permeten que les seqüeles quedin reflectides a les sentències, així com recursos per informar i assessorar adequadament totes les víctimes de les indemnitzacions a les que tenen dret per llei.

El tweet destacat