Actualitat

El PSC porta les deficiències de l’assistència sanitària del Berguedà al Parlament

22 octubre 2021

El grup parlamentari PSC-Units considera que el servei és “poc clar” i li falta “transparència”

El grup parlamentari del PSC ha presentat, a instàncies de la diputada Assumpta Escarp i el diputat Cristòfol Gimeno, cinc preguntes referents a les polítiques de Salut que afecten el Berguedà al Parlament de Catalunya. En concret, els i les socialistes volem conèixer els horaris i professionals que té adjudicats, siguin mèdics, d’infermeria o d’administració de cada municipi. També els que té la comarca en el seu conjunt, i les línies telefòniques existents, així com els professionals que les atenen. Finalment, el grup parlamentari ha exigit que es facin públiques també les queixes i denúncies rebudes per manca o deficiències en el servei.

Els socialistes remarquem que estem cansats d’escoltar i rebre queixes i peticions per les deficiències en matèria d’assistència primària, que considerem “poc clara” i amb manca de transparència des de fa 10 anys.

Manifestem que al Berguedà hi ha uns efectius sempre insuficients, especialment en els darrers anys, fins al punt de voler cobrir amb pocs professionals, tota la comarca. D’aquí que molts pobles tinguessin unes poques hores a la setmana de servei presencial, i patissin canvis i interrupcions quan el professional que els tocava, feia vacances, estava de baixa o havia acumulat més municipis dels possibles a portar.

Les carències de professionals en especialitats com pediatria, ginecologia, psicologia, i altres, és constant, fins al punt de tenir en alguns moments, un sol professional per a tota la comarca. Si aquesta era la nota dominant en els darrers anys, l’arribada de la pandèmia, ha comportat el tancament pur i simple de tots els consultoris mèdics. Tota l’assistència primària, bàsica per a fer front a problemes globals, va quedar reduïda als serveis centralitzats en l’Ambulatori de Berga, i amb alguns de molt reduïts en algun dels CAP, existents. Sempre, però, infradotats en personal i material.

L’assistència va patir un fort impacte amb greus problemes per arribar a ser atesos. Per manca de personal i per impossibilitat de contactar-hi, mitjançant els telèfons disponibles. O estaven col·lapsats o estaven despenjats, per impossibilitat de poder-los atendre. La recuperació del servei presencial, feia preveure, un retorn a la situació prepandèmia. No ha estat aquest el cas. Al contrari s’ha volgut justificar una forta retallada d’efectius i horaris d’assistència en tots els municipis, mitjançant canvis d’horaris i reducció de serveis.

Finalment, subratllem que hi ha a tota la comarca un descontentament i una indignació per unes retallades, que no vénen justificades per cap paràmetre. Al contrari, una comarca, altament envellida i dispersa, necessita una xarxa d’assistència primària forta i ben atesa. I no acceptem que es vulgui estalviar en Salut el que el Govern de la Generalitat gasta en altres qüestions no prioritàries. Ens remetem a les respostes per endegar noves actuacions, en aquest àmbit d’especial rellevància, en una comarca rural com la del Berguedà.