Actualitat

El PSC porta al Ple del Parlament l’aprovació de la Proposició de Llei per a la Creació d’un Fons Agrari

14 novembre 2023

Aquest matí, durant la reunió de la Junta de Portaveus, i a proposta del Grup Parlamentari PSC-Units per Avançar, s’ha incorporat en l’ordre del dia per al proper Ple del 22 i 23 de novembre la Proposició de Llei de la Creació d’un Fons Agrari.

Aquesta proposta té com a objectiu dotar de finançament addicional a les mesures d’ajut a les inversions en les explotacions agràries, ja sigui en el marc de les intervencions per al desenvolupament rural a Catalunya, del Pla Estratègic de la Política Agrària Comuna (PEPAC 2013-2017) o les mesures contingudes en el Programa complementari de Desenvolupament rural de Catalunya finançades íntegrament amb Fons de la Generalitat de Catalunya, així com, una nova línia d’ajut, dins aquest programa, per a la millora i modernització dels regadius de les comunitats regants de les zones de reg d’iniciativa privada.

La creació d’aquest fons suposarà un total d’uns 30 milions d’euros anuals, un 20% de la recaptació dels ingressos relacionats amb les activitats d’origen nuclear provinents de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. Aquest ajut permetrà ajudar al sector primari per dotar de més recursos als professionals, en l’àmbit de la competitivitat i mitigació del canvi climàtic, també en la millora i modernització de regadius.

La sol·licitud per a la Proposició de Llei per la Creació d’un Fons Agrari és una proposta impulsada pel Govern Alternatiu de Catalunya i un projecte del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar que es va registrar el passat 19 de setembre.