Actualitat

El PSC obre el procediment de primàries per a la Primera Secretaria

9 gener 2024

Manifest del PSC Diada del 2022

El PSC ha enviat un comunicat a la militància informant que, d’acord amb el que disposen l’article 39 del Estatuts i l’article 37 del Reglament de Congressos del Partit, l’elecció del primer secretari o primera secretària del Partit es durà a terme mitjançant un procediment de primàries en què participaran els i les militants del Partit.

Els o les militants que s’hi vulguin presentar hauran de comunicar-ho per escrit davant de l’autoritat electoral entre els dies 15 i 17 de gener. Caldrà adjuntar a la comunicació un document amb la proposta de línies polítiques i organitzatives, l’estructura de la Comissió Executiva i les esmenes, si n’hi hagués, als nostres Estatuts, que en tot cas hauran de respectar la Declaració de Principis i el Codi Ètic del PSC, així com l’aval de 150 signatures de militants del Partit.

El XV Congrés del PSC se celebrarà els dies 15, 16 i 17 de març a Barcelona, al Palau de Congressos de Catalunya.