Actualitat

El Parlament de Catalunya aprova crear un registre de persones en situació de soledat no volguda

29 juliol 2021

BARCELONA 11 RAÚL MORENO

El Parlament de Catalunya ha aprovat la proposta de resolució presentada pel grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar on es demanava crear un registre de persones que viuen en situacions de vulnerabilitat originades per situacions d’aïllament i soledat no volguda.

El diputat Raúl Moreno ha indicat en la seva intervenció a la Comissió de Drets Socials  que “l’objectiu fonamental d’aquesta proposta de resolució és saber quantes persones es troben a Catalunya en situació de soledat no volguda”. També ha indicat que “sorprèn que no tinguem encara aquest registre i que aquestes dades hagin de ser consultades per entitats del tercer sector”.

El passat mes de març, la Fundació Mémora en col·laboració amb la Fundació La Caixa, van fer públic l’Informe del «Observatorio Ciudades que Cuidan 2020» que analitza l’impacte de la soledat no desitjada als mitjans de comunicació per descriure l’impacte que té en l’envelliment. Les dades més recents a Catalunya, ens indiquen que al voltant de 175.000 persones es troben en situació de soledat no desitjada. Segons els CTESC (Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya), una de cada tres persones de més de 80 anys viu sola a Catalunya.

La proposta presentada pels socialistes demana incorporar dins els registres de seguretat dels Mossos d’Esquadra de Catalunya i de Bombers de Catalunya, si a les intervencions realitzades en domicilis i/o dels cadàvers trobats es pot determinar si aquella persona vivia en situació de solitud i incorporar aquesta informació en el registre oficial. La iniciativa socialista insta al Govern a estendre als registres d’èxitus generals la detecció d’aquesta situació de la persona, en el cas que sigui possible determinar-ho, així com incloure, dins del Contracte Programa de Serveis Socials, una fitxa específica per a la creació de programes de lluita contra la soledat no volguda, que permeti l’increment del finançaments als ens locals que disposen de projectes en relació amb aquest fenomen. Aquest darrer punt va ser aprovat tot i el vot contrari d’ERC i Junts. En aquest sentit, el diputat Moreno ha expressat que “si es vol que els Serveis Socials participin de la detecció i abordatge de la gent gran que viu sola, el Govern ho ha de pagar, tant els professionals necessaris com els programes, i que no torni a deixar als ajuntaments sols a l’hora de fer polítiques que són competència de la Generalitat”.

El diputat Moreno també ha demanat incorporar, dins dels Serveis d’Atenció Domiciliària, mesures i serveis específics que millorin l’atenció a persones grans en situació de soledat no volguda.