Actualitat

El Parlament comença a tramitar la primera Llei de la Gent Gran, impulsada pel PSC davant la “inacció” del govern

22 març 2023

El Parlament ha aprovat aquest dimecres la tramitació de la Llei de la Gent Gran de Catalunya, impulsada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar davant la “inacció” del govern de la Generalitat.

El portaveu adjunt del grup socialista, Raúl Moreno, ha recordat que el Parlament va aprovar l’any 2016 una moció del PSC que instava al govern a presentar un projecte de Llei de la Gent Gran: “Som al 2023 i davant 7 anys d’inacció, hem decidit prendre la iniciativa”.

La iniciativa és el resultat d’un any de treball amb la participació de més d’una quarantena de persones, entitats i experts, i té com a objectiu la promoció del benestar personal i social del col·lectiu de la gent gran a Catalunya.

La finalitat de la proposició és promoure el benestar personal i social de la gent gran, garantir el ple exercici dels seus drets i establir un sistema integral d’atenció i protecció efectiu que possibiliti un envelliment integral i saludable, amb la participació de les administracions públiques i de les entitats socials i els sectors implicats.

El text estableix els drets i les llibertats civils i polítics de la gent gran, i vol recollir l’obligació de les administracions de garantir la prestació de drets socials, reduir els temps d’espera en l’àmbit de la dependència i garantir el dret a un habitatge adequat i a una mort digna.

A més, desenvolupa drets en matèria d’oci, preveu mesures per promoure l’educació i el coneixement de la gent gran, protegir les persones grans LGBTI i garantir la suficiència econòmica del col·lectiu. També estableix un règim sancionador associat a situacions de manca d’assistència o maltractament i proposa la creació d’un observatori de la gent gran i d’un defensor dels drets d’aquestes persones que assisteixi el Síndic de Greuges.

“La llei recull la voluntat, en la línia del model residencial acordat pel Govern d’Espanya, que volem residències mitjanes i petites, mínimament medicalitzades, amb assistència sanitària pública i amb un nou model d’inspecció”, ha afegit Raúl Moreno.