Actualitat

Comunicat del PSC de Vilassar de Mar sobre la polèmica de la gimcana

10 agost 2022

La gimcana nocturna organitzada per la regidoria de joventut en el marc del projecte
“Juliol Jove” ha sobrepassat l’àmbit municipal. Tant bon punt vàrem ser coneixedors de
la notícia ens vàrem posar en contacte amb la regidora reclamant-li informació i la seva
compareixença pública per aclarir la situació. Però després d’haver-la sentit en roda de
premsa i d’haver llegit el comunicat de la regidoria, ens queden encara moltes
consideracions pendents.

Que l’activitat s’inscrigui en el Pla Local de Joventut aprovat ens sembla una afirmació
del tot inoportuna per part de la regidora. La importància de l’educació sexual als
adolescents sí que queda recollida al pla, però en cap cas hem localitzat cap activitat al
respecte que estigués destinada a joves d’entre 12 i 30 anys, i menys en format de
gimcana.

Si la regidoria va detectar que joves de la població entre 11 i 13 anys començaven a
veure contingut pornogràfic, existeixen altres formes de pedagogia per evitar que es
construeixin un imaginari sexual erroni. Tornem a considerar que les declaracions de la
regidora, que la temàtica de la gimcana va ser proposada pel Consell d’adolescents de
la població, torna a ser una declaració inoportuna i de manca de voler acceptar la mala
gestió d’aquesta activitat. No és permissible desentendre’s de les responsabilitats
polítiques i menys encara fent-ho utilitzant l’opinió de menors d’edat.

Som partidaris d’una educació sexual als joves per tal que puguin tenir un imaginari
sexual saludable i lliure de masclismes, però creiem que la gimcana no ha estat el format
indicat: la pressió de grup i la pressió per guanyar la competició pot empènyer a realitzar
les proves proposades. Per no dir que la realització de la gimcana a l’espai públic violenta
encara més la situació.

No entenem com les persones encarregades de la dinamització dels grups han necessitat
només l’acreditació de tenir el curs de monitoratge de lleure. Ningú no ens ha sabut dir
quina ha estat la formació concreta d’aquestes persones en l’àmbit sexual. D’educació
sexual n’hem de parlar sense tabús, però amb la formació pertinent. I donar la consigna
d’adaptar les proves a les edats dels participants no ens sembla la formació més
encertada.

Hem de ser capaços de parlar d’educació sexual sense tabús al jovent, però en els
contextos i en els espais més adients, amb la complicitat de les famílies i la dels tècnics
en la matèria. Des del PSC de Vilassar de Mar ens posem al costat de les famílies i de les
menors afectades. Estem a la vostra disposició per fer arribar a les instàncies oportunes
les vostres demandes. Arribarem fins al fons de l’assumpte i demanarem
responsabilitats polítiques.