Actualitat

Cap un Pla integral per al poble gitano

3 febrer 2023

Govern Alternatiu de Catalunya

És urgent que el govern de la Generalitat elabori un nou Pla que permeti fer intervencions coordinades per millorar la inclusió de la comunitat gitana a Catalunya, preservar i promoure la cultura gitana com a part de la cultura catalana i donar compliment a l’article 42.7 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Un nou pla que compti amb la participació efectiva de les entitats que representen la comunitat gitana a Catalunya, però també amb una avaluació de l’impacte que ha tingut el Pla integral del poble gitano 2017-2020 i l’efectivitat de les seves mesures. Un nou Pla amb mesures de xoc i amb un pressupost associat que permeti fer-les realitat.

Aquest document pretén establir les bases del que hauria de constituir alguns dels pilars de un nou Pla integral del poble gitano que representi un punt de partida per a, millorant les situacions més greus a curt termini, establir un full de ruta que permeti l’objectiu d’homologar la situació del poble gitano amb la resta de la població i incloure noves situacions com ara l’accés a les noves tecnologies, el feminisme, la cultura i també la situació dels gitanos i gitanes nouvingudes, entre altres.

Per aquests motius, el Govern Alternatiu de Catalunya presenta aquest document de propostes cap a un Pla integral per al poble gitano.