Actualitat

Bases per a un nou model d’economia social a Catalunya

17 febrer 2023

Govern Alternatiu de Catalunya

L’economia social està formada per milers d’iniciatives que impulsen una nova mirada de l’economia que prioritza les persones i la vida i, per tant, les seves necessitats i les de l’entorn comunitari, i que una de les seves característiques principals és la nodeslocalització del territori.

Inspirades des de les seves antigues bases ideològiques, pretenen promoure la transformació del sistema econòmic en un altre de sostenible, plural, democràtic, solidari, equitatiu i feminista, des de la doble dimensió que la conforma: l’activitat socioempresarial i les economies comunitàries.

Per aquests motius, el Govern Alternatiu de Catalunya presenta aquestes Bases per a un nou model d’economia social a Catalunya.