Actualitat

Atenció primària i comunitària: idees marc per a la necessària reforma i transformació

2 setembre 2022

Govern Alternatiu de Catalunya

La pandèmia ha deixat en evidència, des de la primera onada, la importància de l’Atenció Primària per un bon control i abordatge d’aquesta. Però la seva importància ja havia estat reconeguda des de l’inici del procés de reforma de l’Atenció Primària en definir-la com l’eix vertebrador del sistema sanitari, malgrat que les paraules no han anat acompanyades quasi mai d’un reconeixement real en termes de dotació econòmica, pressupostos, recursos materials i professionals necessaris per al seu correcte funcionament.

Davant aquesta situació, el Govern Alternatiu de Catalunya presenta aquest document sobre Atenció primària i comunitària: idees marc per a la necessària reforma i transformació.