Actualitat

A green growth and innovation paradigm – Bloomfield, J. (Social Europe, 31-10-22)

27 juliol 2023

Prestigiós especialista en polítiques urbanes i mediambientals, Jon Bloomfield proposa en aquest article aprofitar la nova centralitat social del desafiament climàtic per actualitzar el programa troncal del SD a partir de cinc grans canvis estratègics.

Escrit de forma clara i sintètica, l’article parteix de la tesi que la imperativa resposta a l’emergència climàtica i el desplaçament de les receptes neoliberals a les polítiques keynesianes del govern proactiu i la inversió pública a tot el món i en particular a Europa, que aquesta ha provocat, representen una oportunitat i alhora reclamen del SD una profunda actualització si no vol perdre, en aquest nou escenari, el lideratge de l’esquerra i la capacitat de governar.

Una actualització que passa per emprendre cinc grans canvis programàtics: assumir el final de l’economia carbonitzada i pensar només en el desenvolupament econòmic mediambientalment sostenible; abandonar la prioritat de les infraestructures hard (carreteres, pantans, etc. ) per traslladar-la a les soft (és a dir les basades en la innovació social i digital, com el carsharing per exemple); fer de la complicitat entre la ciència, la societat civil i els sectors emprenedors el nou gran motor de transformació social; promoure noves i millors formes de vida (en la mobilitat, l’alimentació o l’habitatge per exemple) que, en coherència amb l’adequació de la societat a la descarbonització, fan compatible la centralitat del treball i les condicions materials amb la salut, la reducció del consum i la confortabilitat; centrar l’esforç dels canvis polítics a l’escala europea, l’únic nivell que pot permetre abordar transformacions socials i econòmiques en profunditat (ja no són viables ni desitjables tant el nacionalisme econòmic com l’ordoliberalisme).

I una actualització que sens dubte implica també un canvi cultural a les nostres organitzacions polítiques alhora que ens ha de portar a cercar noves aliances socials i polítiques. Per a Bloomfield, si la conquesta històrica del SD durant el segle XX va ser civilitzar el capitalisme, al segle XXI el seu repte ha de ser transformar-lo perquè puguem fer front al desafiament del canvi climàtic.

C.M.J.

Jon Bloomfield, nascut el 1950 a Londres és un prestigiós especialista en polítiques urbanes i mediambientals i també europees. Llicenciat en Història i doctor per la Universitat de Cambridge actualment és investigador honorari a l’Escola de Polítiques Públiques de la Universitat de Birmingham i ha estat assessor de diferents institucions i administracions (en particular ajuntaments al Regne Unit). També ha escrit nombrosos llibres.

A green growth and innovation paradigm – Bloomfield, J. (Social Europe, 31-10-22)