Un Partit transparent

Un compromís amb la transparència
El compromís per la transparència i l’accés a la informació: una prioritat.
Pressupostos anuals del PSC
Pressupost dels exercicis ordinaris, aprovats per la Comissió Executiva del Partit i pel Consell Nacional amb l’informe preceptiu de la Comissió de Control Financer.
Comptes anuals
Balanços econòmics del Partit del Socialistes de Catalunya.
Presentació comptabilitats i Informes
El Tribunal de Comptes publica anualment un informe relatiu a l’estat comptable de tots els partits polítics i les organitzacions vinculades.
Fonts de finançament i Llei de Finançament dels Partits
Els partits polítics es doten econòmicament de subvencions d’organismes públics, quotes i donacions dels afiliats i les afiliades, i altres ingressos.
Campanyes electorals
Informació electoral
Altra informació econòmica
Tant la informació econòmica per províncies com la informació referent a contractes i convenis del PSC
Open Data PSC
Som un partit obert i volem que coneguis com som per dins.
Avaluacions externes
La nostre transparència es avaluada per organismes externs