Estatuts

Principis ideològics i organitzatius del PSC. 

Els Estatuts informen sobre els principis organitzatius del Partit, el procediment d’afiliació, detallen els drets i deures dels militants i simpatitzants, defineix els òrgans del Partit i els càrrecs públics, i la relació amb la JSC.

El Codi Ètic defineix el nostre comportament i els nostres valors com a Partit.

Tant els Estatuts com el Codi Ètic es poden esmenar a cada Congrés, doncs són fruit del consens democràtic dels membres del PSC.

Fitxers adjunts: