Raúl Moreno diputat del PSC al Parlament de Catalunya

PSC, ERC i Junts impulsen un grup de treball per analitzar l’impacte de la Covid19 a les residències

Els grups parlamentaris de Socialistes i Units per Avançar, d’Esquerra Republicana i de Junts van registrar conjuntament el passat 21 d’octubre la creació d’un grup de treball per analitzar l’impacte de la Covid-19 a les residències de Catalunya. Els tres grups parlamentaris aposten per aquest nou mecanisme partint dels treballs que ja s’han fet –Ple monogràfic de residències, comissió d’estudi de Millorament de la Qualitat de Vida de la gent gran i la Comissió d’Investigació no finalitzada l’anterior legislatura- i escoltar els experts per identificar febleses i proposar reformes concretes en el nostre sistema residencial.

 

El grup de treball estarà format per un diputat/da  i un expert/essa designat/da per cada grup parlamentari que tindrà la possibilitat de reunir-se de forma autònoma, demanar la informació que necessiti i reunir-se amb tots els sectors afectats per l’impacte de la COVID a les residències. Els experts lliuraran a la comissió un informe, que serà substanciat en el Comissió de Drets Socials..

 

Els grups parlamentaris de Socialistes i Units per Avançar, d’Esquerra Republicana i de Junts consideren que aquest mecanisme permetrà tenir un anàlisis tècnic respectuós amb totes les visions, capaç de fer propostes concretes de canvi en els mecanismes de gestió.

 

Els grups parlamentaris de Comuns i Ciutadans, que avui proposen la creació, novament, d’una Comissió d’Investigació són coneixedors des de fa setmanes del contingut de la proposta, que aglutina una majoria parlamentària àmplia. És per aquest motiu que votarem en contra a la proposta de creació d’una Comissió d’Investigació perquè, compartint l’objectiu, no compartim el mecanisme per portar-la a terme.

El tweet destacat

Comparteix: