Javi López: “Necessitem reforçar la legislació europea sobre contaminació de l’aire, que provoca prop de 400.000 morts prematures cada any”

L’eurodiputat socialista Javi López ha demanat “una aplicació més eficaç, la millora de la representativitat i transparència de la nostra xarxa de monitoratge, així com la revisió dels estàndards de qualitat de l’aire de la UE en línia amb les directrius de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i les últimes recomanacions científiques”. Així s’estableix en el seu Informe d’implementació de les Directives sobre la qualitat de l’aire ambient, aprovat per la Comissió de Medi Ambient i Salut Pública (ENVI) del Parlament Europeu. “Hem de reduir urgentment la contaminació de l’aire, que continua provocant prop de 400 mil morts prematures a Europa cada any, i té també efectes devastadors per al medi ambient. La UE no pot romandre impassible”, ha assenyalat Javi López.

 

El text ha estat aprovat amb 43 vots a favor, 33 en contra i 3 abstencions. “És lamentable que la dreta, amb el seu vot en contra s’oposi a protegir la salut de milions d’europeus”, ha dit el ponent de l’informe.

 

A l’informe, es reclama a la Comissió Europea que la nova legislació impedeixi “revertir polítiques i mesures locals que hagin demostrat ser efectives en la millora de la qualitat de l’aire sense una justificació profunda o una avaluació”. “Manifestem el rebuig a polítiques de Governs locals, com el de Madrid, que per motius oportunistes prenen decisions que perjudiquen la qualitat de l’aire”, ha dit Javi López.

 

L’eurodiputat assenyala també que “els estàndards s’incompleixen de manera sistemàtica, i per això el text demana una millor implementació de la legislació, especialment en l’establiment de les estacions de monitoratge i en la capacitat d’obligar els Estats a complir amb el que s’estableix en la normativa europea”. A més, “projecta la necessitat d’una nova política urbana relacionada amb la mobilitat, que fomenta l’ús de l’automòbil elèctric, i dona prioritat al vianant o la bicicleta. En definitiva, un nou model de ciutat que tingui en compte la qualitat de l’aire”, ha subratllat el ponent de l’informe.

 

El text aposta per extreure lliçons del viscut durant la pandèmia de la COVID-19, quan l’aturada provocada per les mesures de confinament va donar “lloc a reduccions significatives de les emissions de contaminants atmosfèrics”. “Hem d’incloure les lliçons apreses de la pandèmia a l’hora de dissenyar noves polítiques, i situar la lluita contra la contaminació atmosfèrica en el centre del pla de recuperació de la Unió”, assenyala l’informe.

 

Comparteix: