Els ajuntaments catalans rebran 97,5 milions per compensar el dèficit del transport públic

El Consell de Ministres va aprovar el passat dimarts, a proposta dels ministeris d’Hisenda i de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, una subvenció total de 97,5 milions d’euros que es repartiran entre 90 entitats públiques catalanes, per fer front al dèficit del transport públic. L’objectiu d’aquesta ajuda és compensar la disminució d’ingressos que els serveis de transports públics dels ajuntaments van patir a conseqüència de les restriccions de moviment degudes a la pandèmia.

La quantia rebuda per cada ajuntament es correspon al 40% del que va ingressar el transport públic l’any 2019 . Aquesta quantitat s’ha calculat tenint en compte que les empreses de transport al 2020 no van tenir ingressos tarifaris, però tampoc les despeses associades: gasoil, reparacions, o nòmines, ja que els treballadors i treballadores es van poder acollir als ERTEs. És per això, que la quantitat de les ajudes concedides es correspon amb el 40% dels ingressos del 2019, perquè es calcula que amb aquest 40% es compensa el dèficit generat durant l’any 2020.

Així mateix, i per la seva naturalesa, s’inclouen regles especials en els casos dels municipis integrats a l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (ATM), perquè l’import de l’ajuda sigui proporcional al grau de participació d’aquestes Entitats Locals en el finançament dels serveis de transport de titularitat local.

Subvencions directes als ajuntaments per al transport públic

Veure PDF
Llistat de subvencions per municipis

Veure document d'Excel
Comparteix: