El PSC no haurà de recórrer al crèdit bancari per finançar la campanya

Recaptació de rècord a través de la campanya de microcrèdits: 1,2 milions d’euros
“L’efecte Illa també és això: la il·lusió que ha generat el candidat s’ha traduït en una mobilització de recursos sense precedents”, assenyalen des de la direcció de campanya

La campanya de microcrèdits engegada pel PSC el 4 de gener passat amb l’objectiu de finançar la campanya de les eleccions al Parlament del pròxim 14 de febrer permetrà cobrir la despesa pressupostada: militants, simpatitzants, càrrecs públics i orgànics, i particulars han prestat més d’1,2 milions d’euros al partit, una xifra que supera de llarg les expectatives, assenyala el codirector de campanya, Víctor Francos.

L’efecte Illa també és això: la il·lusió que ha generat el candidat s’ha traduït en una mobilització de recursos sense precedents, en forma de microcrèdits sol·licitats per persones vinculades al PSC, però també per particulars externs a l’organització”, ha manifestat Francos.

Prop de 400 persones han participat en la campanya de microcrèdits, que a banda de Catalunya també s’ha obert a la resta d’Espanya i que es tancarà el proper divendres, 12 de febrer a les 23:59 hores. L’import mitjà se situa en els 3.000 euros, essent la quantitat mínima de 500 i, la màxima, de 10.000 euros. Els sol·licitants de microcrèdits recuperaran el capital aportat amb un 3% d’interès en un termini màxim de 12 mesos a comptar a partir de la data de les eleccions.

Prova pilot el 2019

És la segona vegada que el PSC recorre a aquesta font de finançament en un campanya electoral: la primera vegada que es va posar en marxa aquest sistema va ser en les eleccions generals del novembre de 2019. Aleshores, precisa Francos, es va tractar d’“una prova pilot”, ja que la campanya es va limitar a 10 dies i només es va obrir a càrrecs institucionals a Catalunya i la resta d’Espanya. Es van recaptar 70.000 euros.

Més del doble del previst

En aquest context, Francos assenyala que la quantitat recollida per a la campanya de les autonòmiques representa “més del doble del previst inicialment” –la projecció que feien els serveis econòmics del PSC situava la partida d’ingressos per microcrèdits en els 500.000 euros.

El conjunt de la despesa electoral prevista per a aquest 2021 es finançarà també gràcies a la bestreta a compte de la subvenció electoral que li correspon al partit, que puja fins als 450.000 euros, i als recursos financers propis.

Comparteix: