El Govern Alternatiu de Catalunya presenta un Pla de Xoc Social de 1.500 milions d’euros per beneficiar a 2 milions de persones a Catalunya.

Des del Govern Alternatiu de Catalunya presenten la proposta com un instrument de millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes que pitjor ho estan passant i una eina d’utilitat pels reptes que hem d’afrontar tots, com a societat, després de la covid-19.

En aquest Pla de Xoc Social es recullen una sèrie d’actuacions que es considera que cal aplicar amb urgència per evitar l’increment de les desigualtats en el pròxim any.

La proposta es basa en 6 eixos d’actuació: Garantir uns ingressos mínims prenent mesures com l’ampliació de la cobertura de la Renda Garantida de Ciutadania i l’Ingrés Mínim Vital o l’increment de l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya en un 5,03%.

També es proposa treballar en un nou sistema de cures i residencial impulsant l’atenció sanitària als col·lectius i territoris més desafavorits, simplificant els tràmits per reduir les llistes d’espera i incrementant les places de residències i centres de dia.

El govern Alternatiu vol posar una atenció especial a la infància i l’adolescència en risc amb la creació de la figura del Comissionat per a la Lluita contra la Pobresa Infantil, destinant els recursos necessaris per fer front a l’emergència de salut mental en l’etapa d’educació secundària i combatent la bretxa digital entre l’alumnat vulnerable.

Una altra de les missions d’aquest Pla de Xoc Social és aconseguir uns serveis socials forts per no deixar ningú enrere amb la signatura d’un nou contracte programa de Serveis Socials 2021-2025 i l’actualització de la cartera de Serveis Socials.

Pel que fa al treball, es buscarà que sigui un element d’inclusió amb el Pla “ De feina en feina” per al suport als trànsits laborals i el Programa d’ocupació per a joves FAE.

La proposta també se centra en les polítiques per garantir l’accés a l’habitatge prestant especial atenció als ajuts per a joves i a la convocatòria permanent d’ajuts al lloguer.

En aquest sentit, la portaveu del Grup Parlamentari, Alícia Romero ha expressat la seva preocupació per les dades de la pobresa a Catalunya: “En aquests moments tenim 2 milions de persones a Catalunya que pateixen rics de pobresa. No ens podem permetre que aquesta dada segueixi pujant”. Seguint aquest punt, Romero ha fet palesa de la importància de pal·liar ja situació, que també afecta molts infants.

Finalment, la portaveu ha explicat que “és un pla de xoc ambiciós” i que pròximament “es presentarà a totes les entitats afectades”.

Pla de Xoc Social del Govern Alternatiu de Catalunya

Veure PDF
Comparteix: