Educació

L’educació és una garantia per a la igualtat d’oportunitats i el futur del nostre país. Per una escola pública catalana, inclusiva, laica i de qualitat.

Imatge il·lustrativa de 'Educació'

Invertir en educació és invertir en qualitat per tenir un país millor preparat i amb capacitat per afrontar les dificultats. Els i les socialistes catalans entenem l’educació com una garantia per a la igualtat i el futur dels nostres joves: un servei bàsic que s’ha de potenciar per enfortir-nos com a persones, com a societat i com a país. Defensem una escola pública catalana, inclusiva, laica, de qualitat, integradora i de proximitat.

La política de retallades dels Governs de CiU i del PP en matèria d’educació és un atac sense precedents que ens condueix al deteriorament de la qualitat de l’ensenyament, a la precarització laboral del personal docent i a una educació elitista, només accessible per a aquells amb més recursos econòmics. La nostra joventut està patint les conseqüències d’una reducció de la despesa i la inversió en un moment en què té més necessitats. Amb les retallades en educació no només s’està hipotecant el seu futur, sinó també el futur del nostre país, perquè estarem menys preparats per afrontar la crisi. Cal recuperar el nivell de qualitat que l’educació necessita per a Catalunya.

 

Cap a un model educatiu públic, universal i gratuït

- Considerem l’escola pública un pilar bàsic de la nostra democràcia i treballarem per la seva màxima extensió.

- Garantirem que no tornarà a baixar el pressupost destinat a l’educació i que, com a inversió fonamental per al futur, serà prioritària la recuperació de la despesa en aquest àmbit.

- Desplegarem de forma ambiciosa la Llei d’Educació de Catalunya, amb una planificació de 5 anys i amb els recursos suficients:

 • Retirarem el finançament a les escoles que segreguen per sexes.
 • Restaurarem la sisena hora.
 • Crearem una agència d'avaluació i prospectiva del sistema educatiu. 

- Treballarem perquè els centres de titularitat pública esdevinguin referents de qualitat i equitat.

- De conformitat i en cooperació amb els ajuntaments, obrirem els centres educatius públics a l'ús i gaudi ciutadà en les hores inhàbils per a l'activitat escolar. 

- Recuperarem i actualitzarem el Pacte Nacional per l’Educació.

- Rebutgem la Llei Wert i treballarem per minimitzar l’impacte regressiu d’aquest text legal.

- Proposarem un model de l’educació coresponsable a tres nivells:

 • Amb els territoris, firmarem convenis de coresponsabilitiat i endegarem plans educatius territorials i zones educatives.
 • Amb les famílies, enfortirem els consells escolars perquè siguin més participatius i decisoris, i promourem les AMPAs.
 • Amb els agents educatius, avançarem cap a un lideratge compartit, on es governa l’educació conjuntament amb els centres.

L'accés a l'educació, garantia de la igualtat d'oportunitats

 • Farem que el model d'escola inclusiva sigui l'eix de la nostra política educativa i promourem l'educació en els valors de la igualtat.
 • Defensem la progressiva universalització i desplegament de l’educació 0-3 pública, cercant fórmules viables de finançament de les escoles bressol.
 • Convertirem les beques menjador en un dret, cobrint fins al 100% del cost del menjador escolar.
 • Defensarem la igualtat a l’escola, donant suport econòmic a les famílies per assegurar l’accés als materials escolars bàsics, els llibres de text i els serveis de transport.
 • Apostem per una educació integral i complerta que incorpori els ensenyaments artístics i culturals, l’esport i els idiomes.

Professorat, la clau del sistema educatiu

 • Establirem una carrera docent.
 • Garantirem la formació permanent del professorat, universal, gratuïta i obligatòria.
 • Farem efectiva la LEC en matèria d'escola inclusiva dotant de recursos els centres ordinaris i potenciant la formació dels docents en totes les seves etapes.

Educació, educació i més educació per a una societat digital

 • Garantirem l'accés a internet de tots aquells infants amb famílies en una situació de risc de pobresa.
 • Garantirem l'accés universal als continguts i materials educatius per internet.
 • Incorporarem, a la formació primària i secundària, l'educació sobre la societat de la informació, mitjançant la dotació de recursos i docents especialitzats, així com la introducció de programes de formació específics.
 • Crearem una assignatura sobre la programació.

Fitxers adjunts: