Principis i Valors

Valors
La llibertat, la igualtat i la solidaritat formen part del socialisme català i donen sentit al projecte que defensem i que ens identifica. Aquests són els valors plenament vigents que guien el nostre pensament i la nostra acció.
Estatuts
Els principis organitzatius del PSC. Els drets i deures dels militants i simpatitzants. Els òrgans del Partit i els càrrecs públics. Els principis ideològics que regeixen el nostre comportament com a Partit. l'Estatut és fruit del consens entre tots els que formem part del PSC.
Codi ètic
El Codi Ètic defineix el nostre comportament i els nostres valors com a Partit.
Responsabilitat social
Coherents amb els nostres principis, el PSC col·labora amb empreses de caràcter social que aposten per la integració, la conciliació i la defensa dels drets individuals i col·lectius de la ciutadania.
Declaració de Principis
Els valors i compromisos que ens identifiquen i unifiquen com a socialistes: demòcrates, progressistes i d’esquerres, europeistes, feministes, ecologistes, solidaris i emprenedors. Per una Catalunya més lliure, més pròspera i més justa.