Congrés del PSC - Horaris i Guia

  • Actualitzat:
  • Creat:

.

Descarrega't la guia del Congrés fent clic aquí

L'horari del Congrés també el pots consultar o descarregar-ho aquí

Més informació a www.congresobert.cat

 

 

 

 

 

 

 

Dijous 3 de novembre

De 18 a 20 hores
Acreditació de Caps de Delegació a la Seu del Partit
(c. Nicaragua 75)

 

Divendres 4 de novembre

A les 11 hores
Acreditació de Caps de Delegació al Palau de Congressos, membres
dels òrgans del Partit i convidats i convidades al Palau de Congressos
A partir de les 16 hores
Inauguració del 13è Congrés del PSC
Dictamen de la Comissió de Credencials
Benvinguda i constitució a càrrec de la Secretària d’Organització
Elecció de la Mesa del Congrés.
Salutació del/ de la president/a del Congrés
Salutacions convidats/des
Informes de gestió de la Comissió Executiva, del Consell Nacional i de
les Comissions de Garanties, Control Financer i Registre d’Interessos
Debat i votació
Constitució de les Comissions de Treball

 

Dissabte 5 de novembre

A partir de les 9 hores
Treball en Comissions
A les 13 hores
Ratificació del Primer Secretari
A les 14 hores
Dinar
A les 16 hores
Represa del treball en Comissions
Al llarg de la tarda
Debat i aprovació dels dictàmens de les Comissions de Treball en
Plenari

 

Diumenge 6 de novembre

De 9 a 9.30 hores
Represa del plenari amb la presentació de la Comissió Executiva per
part del Primer Secretari
De 9.30 a 11 hores
Votació de la Comissió Executiva i resta d’òrgans del Partit
A les 12 hores
Represa de la sessió
Debat i aprovació dels dictàmens pendents de les Comissions de
Treball
Proclamació dels resultats
Cloenda