José Luis Jimeno Sáez

José Luis Jimeno Sáez

José Luis Jimeno Sáez

  • Secretari Coordinació i Implantació Territorial Partit dels Socialistes de Catalunya