José Luis Jimeno Sáez

José Luis Jimeno Sáez

José Luis Jimeno Sáez

  • Secretari Coordinació territorial Partit dels Socialistes de Catalunya