Si no visualitzes correctament aquest e-mail fes clic aquí

 

Benvolguda companya, benvolgut company,

El pròxim diumenge 12 de maig els catalans i les catalanes estem cridades a les urnes en unes eleccions que no només renovaran la nostra representació al Parlament de Catalunya, sinó que seran clau per decidir el futur del nostre país. Volem i necessitem girar full. El nostre candidat, en Salvador Illa, està preparat. El PSC està preparat. Catalunya està preparada.

La millor Catalunya està per venir. Ara toca Catalunya.

Per aquest motiu, el Partit ha decidit obrir una nova campanya de microcrèdits per tal de finançar la campanya electoral. 

El tipus d’interès que oferim en aquesta ocasió és del 3,5% anual, amb el retorn del principal tan bon punt ingressem el 90% de la subvenció electoral (que hauria de ser a partir dels 155 dies posteriors a la celebració de les eleccions), o, en cas contrari, com a tard el 12 de maig del 2025 (12 mesos després de la celebració de les eleccions).

L’aportació mínima és de 500 euros. I la màxima serà de 10.000 euros, donat que es tracta d’una campanya de microcrèdits de caràcter ELECTORAL (hi ha previst un camp editable per fer una aportació lliure entre aquestes dues quantitats, però sempre amb imports ENTERS, sense decimals).

Això vol dir que per una aportació màxima de 10.000 euros, si ingressem el 90% de la subvenció electoral en els 6 mesos posteriors a la formalització del microcrèdit, s’obtindria un rendiment brut (sense la retenció de l’IRPF que estem obligats a practicar) de 178 euros aproximadament.

Si ho prefereixes, també pots indicar-nos (en el moment de la formalització o més endavant) si vols donar el rendiment al Partit.

La formalització es pot realitzar EXCLUSIVAMENT a través del formulari online que podràs trobar a la pàgina principal del nostre web (adjuntem instruccions).

Com en anteriors ocasions, disposem d’un equip administratiu que gestionarà la formalització de cada contracte de microcrèdits amb qui pots contactar per qualsevol dubte o suggeriment a través de:

  • Correu electrònic: microcredits@socialistes.cat
  • Telèfon mòbil (laborables de dilluns a divendres entre les 10.00 i les 14.00): 699 85 10 57 (veu i missatges de WhatsApp)

Recorda que les operacions de microcrèdits han de ser VALIDADES MANUALMENT per responsables administratius del Partit i, per tant, heu de tenir en compte que el dilluns 13 de maig a les 14:00 serà el termini màxim en què es podrà obtenir la validació d’un microcrèdit que permeti fer la transferència de recursos que formalitzi l’operació.

De la mateixa manera, només s’acceptaran microcrèdits que un cop validats es pugui demostrar que la transferència s’ha autoritzat abans de les 23:59 del dilluns 13 de maig.

Finalment, si vols fer una aportació al Partit, però et sents més còmode fent-ho amb una donació (aportació a fons perdut que no es retorna, però que té vinculades deduccions en la declaració de la renda), ho pots fer seguint les instruccions que també podràs trobar a la pàgina principal del nostre web.

Tot esperant que puguis participar de les nostres campanyes, rep una cordial salutació,

 

Lluïsa Moret

Viceprimera secretària

 

José Luis Jimeno

Secretari d’Organització

 

Rubén Guijarro

Gerent i responsable de la gestió econòmica i financera

 


 

Apreciada compañera, apreciado compañero,

El próximo domingo 12 de mayo los catalanes y catalanas estamos llamados a las urnas en unas elecciones que no solo renovarán nuestra representación en el Parlament de Catalunya, sino que serán clave para decidir el futuro de nuestro país. Queremos y necesitamos pasar página. Nuestro candidato, Salvador Illa, está preparado. El PSC está listo. Cataluña está preparada.

La mejor Cataluña está por venir. Ahora toca Cataluña.

Por este motivo, el Partido ha decidido abrir una nueva campaña de microcréditos para financiar la campaña electoral. 

El tipo de interés que ofrecemos en esta ocasión es del 3,5% anual, con el retorno del principal cuando ingresemos el 90% de la subvención electoral (que debería ser a partir de los 155 días posteriores a la celebración de las elecciones), o , en caso contrario, no más tarde del 12 de mayo de 2025 (12 meses después de la celebración de las elecciones).

La aportación mínima será de 500 euros. Y la máxima será de 10.000 euros , dado que se trata de una campaña de microcréditos de carácter ELECTORAL (hay previsto un campo editable para realizar una aportación libre entre estas dos cantidades, pero siempre con importes ENTEROS, sin decimales).

Esto significa que por una aportación máxima de 10.000 euros, si ingresamos el 90% de la subvención electoral en los 6 meses posteriores a la formalización del microcrédito, se obtendría un rendimiento bruto (sin la retención del IRPF que estamos obligados a practicar) de 178 euros aproximadamente.

Si lo prefieres, también puedes indicarnos (en el momento de la formalización o posteriormente) si quieres dar el rendimiento al Partido.

La formalización se puede realizar EXCLUSIVAMENTE a través del formulario online que podrás encontrar en la página principal de nuestra web (adjuntamos instrucciones).

Como en anteriores ocasiones, disponemos de un equipo administrativo que gestionará la formalización de cada contrato de microcréditos con los que puedes contactar por cualquier duda o sugerencia a través de:

  • Correo electrónico : microcredits@socialistes.cat
  • Teléfono móvil (laborables de lunes a viernes entre las 10.00 y las 14.00): 699 85 10 57 (voz y mensajes de WhatsApp)

Recuerda que las operaciones de microcréditos deben ser VALIDADAS MANUALMENTE por responsables administrativos del Partido y, por tanto, debes tener en cuenta que el lunes 13 de mayo a las 14:00 será el plazo máximo en el que se podrá obtener la validación de un microcrédito que permita realizar la transferencia de recursos que formalice la operación.

De la misma forma, solo se aceptarán microcréditos que una vez validados se pueda demostrar que la transferencia se ha autorizado antes de las 23:59 del lunes 13 de mayo.

Por último, si quieres hacer una aportación al Partido, pero te sientes más cómodo haciéndolo con una donación (aportación a fondo perdido que no se devuelve, pero que tiene vinculadas deducciones en la declaración de la renta), puedes hacerlo siguiendo las instrucciones que también podrás encontrar en la página principal de nuestra web .

A la espera que puedas participar de nuestras campañas, recibe un cordial saludo,

 

Lluïsa Moret

Viceprimera secretaria

 

José Luis Jimeno

Secretario de Organización

 

Rubén Guijarro

Gerente y responsable de la gestión económica y financiera