Membres nats

Els Estatuts del Partit dels Socialistes de Catalunya, aprovats en el decurs del 13è Congrés del PSC celebrat al novembre de 2016, estableixen com a membres nats de la Comissió Executiva del PSC els següents càrrecs: l'alcalde o alcaldessa de Lleida, l'alcalde o alcaldessa de Tarragona, un o una representant de la Unitat d'Aran, el primer secretari o primera secretària de la JSC, el president o la presidenta del Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Barcelona, el president o la presidenta de la FMC i el director o la directora de l'Endavant. 
 
Els membres nats no tenen assignada una secretaria específica, sinó que la seva assistència i participació a les reunions de la Comissió Executiva deriven de la responsabilitat del càrrec orgànic que ocupen.